Przedświąteczny zastrzyk wsparcia dla bezdomnych. Ilu ich jest w Tarnowie?
access_time 2024-03-29 07:49:00
24 320 złotych dofinansowania otrzymał Caritas Diecezji Tarnowskiej w ramach otwartego konkursu dla organizacji zajmujących się udzielaniem wsparcia z zakresu pomocy społecznej, realizowanego przez wojewodę małopolskiego. Pieniądze te będą przeznaczone na pomoc osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności, przebywającym w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Prostopadłej w Tarnowie.

W nocy z 28 na 29 lutego na terenie całego kraju przeprowadzono ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych. To pierwsza tego typu analiza po przerwie spowodowanej pandemią. Dzięki zaangażowaniu służb publicznych - policji, straży miejskiej, pracowników socjalnych - sprawdzono liczbę osób bezdomnych przebywających zarówno w placówkach noclegowych, jak i poza nimi, czyli m.in. w pustostanach, domkach na działkach, w altanach działkowych, na ulicach, dworcach PKP i autobusowych, piwnicach itd.

Z danych przekazanych przez wojewodę małopolskiego wynika, że w całym województwie jest 2 093 osób bezdomnych (wzrost o 10,3 proc. w porównaniu z badaniem z 2019 r.). Z tej liczby 1 479 osób przebywało w placówkach instytucjonalnych (wzrost o 0,7 proc.), a 614 osób poza tego typu placówkami (wzrost o 44,5 proc.). Spośród 2 093 bezdomnych: 83,85 proc. stanowili mężczyźni (1 755, wzrost o 7,54 proc.), 14,76 proc. kobiety (309, wzrost o 31 proc.) oraz 1,39 proc. dzieci (29, wzrost o 16 proc.).

Największy odsetek wśród badanych stanowią mężczyźni w wieku 40-60 lat, z wykształceniem zawodowym, przebywający na terenie miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Kobiety stanowiły 14,7 proc. ogółu osób bezdomnych. Dzieci ustalono w dwóch gminach, wszystkie przebywały wraz z opiekunami w placówkach instytucjonalnych. Zdecydowana większość osób bezdomnych przebywa w różnego rodzaju placówkach zapewniających tymczasowe schronienie, głównie w schroniskach dla osób bezdomnych, a 118 w zakładach karnych. Jedynie 209 osób zadeklarowało, że nie ma żadnego źródła dochodów. Większość korzysta z zasiłków z pomocy społecznej lub świadczeń emerytowo-rentowych.

Najwięcej bezdomnych jest w gminach: Kraków (1 241 osób), Tarnów (184), Nowy Sącz (95), Oświęcim (65) oraz Klucze (63). Przyczynami bezdomności są głównie uzależnienie od alkoholu, rozpad związku, eksmisja z miejsca mieszkania.

W ramach pierwszego w tym roku otwartego konkursu dla organizacji zajmujących się udzielaniem wsparcia z zakresu pomocy społecznej, wojewoda małopolski Krzysztof Jak Klęczar przyznał dotacje o łącznej wartości pół miliona zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na organizację śniadań wielkanocnych i pomoc doraźną, w tym paczki żywnościowe. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się m.in. zadanie realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Projekt, który uzyskał wsparcie w wysokości 24 320 zł, skierowany jest do osób przebywających w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Prostopadłej w Tarnowie. Placówka ta ma charakter ponadlokalny, tzn. udziela schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Tarnowa, z powiatu tarnowskiego, a w razie potrzeby z województwa małopolskiego i z innych regionów kraju. Potrzebujący mogą liczyć m.in. na posiłek, skorzystać z prysznica, prania i suszenia odzieży. Otrzymują też informacje o dostępnych formach pomocy. Ponadto w schronisku prowadzone są zajęcia aktywizacyjne pomagające wyjść z bezdomności.

ac / fot. archiwum

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821