Czas wziąć wizerunek swojej firmy we własne ręce! Skorzystaj z naszej oferty na stronę wizytówkę

Nasza oferta jest wyjątkowa!

Łatwość personalizacji i edycji.
Intuicyjny panel CMS umożliwiający całkowitą kontrolę nad wyglądem i zawartością strony.
Nowoczesne projekty graficzne.
Każda strona wizytówka jest wstępnie skonfigurowana dla działalności Twojej firmy.
Mobilność
Szablony tworzone w technice RWD (Responsive Web Design) z myślą o optymalizacji wyświetlania na urządzeniach mobilnych.
Darmowe wsparcie i aktualizacje.
Dodawane moduły i nowe szablony graficzne są bezpłatnie przypisywane do Twojego panelu zarządzania stroną.
Ulepszone SEO dla Twojej strony.
Indywidualne parametry odpowiedzialne za pozycjonowanie w wynikach wyszukiwań i wsparcie ze strony domeny obecnej na rynku ponad 15 lat.
Superszybki hosting
Hosting na relatywnie szybkim i zoptymalizowanym serwerze w okolicy. Umożliwiającym zmniejszenie czasu odpowiedzi na zapytanie potencjalnego klienta.
Atrakcyjna oferta abonamentowa

Ceny abonamentu za strony wizytówki zaczyają się już od 6 zł miesięcznie na start.

Dodanie do katalogu firm Tarnów.net.pl
Darmowa reklama w największym portalu informacyjnym Tarnowa poprzez umiejscowienie w bazie firm oraz cykliczne wyświetlanie na stronie głównej.
Program partnerski
Dzięki korzystaniu z projektu wizytówki w portalu Tarnów.net.pl przewidziane są promocje w postaci rabatów na reklamy i artykuły sponsorowane publikowane na naszej stronie i stronach powiązanych.

Najczęsciej zadawane pytania:

 • Po co wizytówka?

  Wizytówka jest formą promocji internetowej, która umożliwi wyszukanie Twojego biznesu i oferty, a przez to dotarcie o szerszej rzeszy potencjalnych klientów. Wystarczy rejestracja i kilka kliknięć by otrzymać estetyczną, intuicyjną i przejrzystą stronę WWW.

 • Jak zacząć?

  1. Zarejestruj się pod adresem.

  2. Aktywuj konto za pomocą linku wysłanego na podany przez Ciebie adres e-mail.

  3. Wybierz rodzaj działalności i wczytaj szablon lub sam uzupełnij opisy.

 • Jak edytować stronę?

  Zaloguj się do systemu wykorzystując dane użyte podczas rejestracji pod adresem - zostaniesz automatycznie przekierowany do panelu CMS Twojej strony.

Cennik

  Koszt całkowity Koszt za miesiąc
Aktywacja jednorazowa 350,00 zł  
Opłata za 1 miesiąc 20,33 zł 20,33 zł
Opłata za 3 miesiące (promocja) 58,53 zł 19,51 zł
Opłata za 6 miesięcy (promocja) 107,34 zł 17,89 zł
Opłata za 12 miesięcy (promocja) 194,40 zł 16,20 zł

 

Przedstawione warunki PROMOCYJNE na abonament trwają 12 miesięcy i obowiązują przy umowie zawartej na 24 miesiące. Abonament standardowy po okresie promocji wynosi 20,33 zł za miesiąc.

Wszystkie podane kwoty są wartościami netto - nie zawierają podatku VAT.

Regulamin:

Regulamin korzystania z WIZYTÓWEK on-LINE na Portalu Internetowym Tarnow.net.pl

§ 1.  
DEFINICJE

 

TNP - skrót od Tarnow.net.pl serwis informacyjny on-line Tarnow.net.pl prowadzony przez firmę INTEGRA Paweł Mróz firmę zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Tarnowie przy ul. Granicznej 8a, NIP 873-137-59-48 . Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o TNP, należy przez to rozumieć również INTEGRA  Paweł Mróz

TOWAR
rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży, wynajęcia lub użyczenia, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

UŻYTKOWNIK
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez TNP.

SPRZEDAJĄCY
osoba sprzedająca towary lub usługi w jakiejkolwiek kategorii portalu TNP lub usługi PASAŻ .

 

§ 2.  
WARUNKI UCZESTNICTWA

 

2a
Użytkownikiem może być osoba fizyczna (jako klient), podmiot gospodarczy (jako sprzedawca lub klient) posiadający konto poczty elektronicznej.

2b
Użytkownikami mogą być tylko podmioty gospodarcze i pełnoletnie osoby fizyczne (t. j. osoby, które mają  ukończone 18 lat).

2c
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie TNP i jego usług. W przypadku stwierdzenia przez obsługę TNP, że Użytkownik dopuszcza się takich działań,
jego konto będzie niezwłocznie zablokuje.
W takiej sytuacji obsługa TNP podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Kosztami przeprowadzonych prac naprawczych może zostać obciążony właściciel konta.
Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji TNP i jego usług mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 

§ 3.  
REJESTRACJA

 

3a
Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z TNP dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) adresu e-mail, numeru
telefonu kontaktowego, nazwy pod którą użytkownik występuje w TNP, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

3b
Rejestracja podmiotu gospodarczego, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy, spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z TNP, adresu siedziby, adresu e-mail,  
numeru telefonu kontaktowego, nazwy pod którą użytkownik występuje w TNP, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Warunkiem aktywowania konta jest dostarczenie do siedziby Integra dokumentów firmowych (KRS/EDG , NIP, Regon).

3c
Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych określonych w artykule 3a i 3b niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

3d
Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez TNP, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
3e
Informacje podane w formularzu są przez TNP  wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami usług i realizacji postanowień podpisanych umów.

3f
Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez panel zarządzania. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych TNP jednak wtedy nie będzie możliwe korzystanie z niektórych usług oferowanych przez TNP.

3g
Dla celów związanych z rozliczeniami niezbędne jest aby Użytkownik będący przedsiębiorcą odesłał pocztą tradycyjną podpisany przez siebie formularz stanowiący Załącznik 1 do
niniejszego regulaminu. W przypadku nie odesłania formularza w terminie 30dni od rejestracji Administrator TNP ma prawo zawiesić konto prowadzone przez takiego Użytkownika aż do momentu przesłania formularza do siedziby TNP.

 

§ 4.  
KORZYSTANIE Z PORTALU TNP

 

4a
 Z ogólnych niekomercyjnych stron portalu może korzystać każda osoba i podmiot gospodarczy bez konieczności logowania.

4b
Ze stron komercyjnych, wizytówkowych może korzystać tylko podmiot gospodarczy który podpisał z firmą INTEGRA umowę na korzystanie ze stron wizytówkowych i posiada własne konto  w serwisie oraz dostęp do panelu zarządzania.

4c
Każdy zalogowany użytkownik może wprowadzać zmiany w zawartości wizytówki w zakresie  do którego uzyskał  dostęp od właściciela serwisu. Użytkownik stron wizytówkowych
zobowiązuje się we własnym zakresie wprowadzić wszystkie dane  do bazy TNP  za pomocą odpowiedniego panelu rejestracyjnego i panelu zarządzania. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego korzystania z panelu zarządzania.

4e
Użytkownik po dokonaniu wyboru usługi PASAŻ  zobowiązuje się do rzetelnej obsługi klienta w zakresie przedstawionych w ramach tej usługi towarów i usług.  

4f
Zabronione jest umieszczanie przez użytkownika plików filmowych i muzycznych jeżeli  nie posiada stosownych zezwoleń na w/w działanie.

 

§ 5.  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ TNP

 

5a
TNP nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie sprzedających, użytkowników wizytówek ani za oferowane przez nich do sprzedaży towary i usługi.

5b
TNP nie ponosi odpowiedzialności za jakość,  bezpieczeństwo  lub legalność towarów bądź usług sprzedawców, prawdziwość i rzetelność ich opisu.

5c
TNP, jego przedstawiciele oraz pracownicy zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności wynikłej lub związanej z jakąkolwiek transakcją, wliczając w to między innymi wszelkie roszczenia i żądania odnoszące się do opisu towarów, ofert nowych, TNP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność chwilowego korzystania z portalu z przyczyn technicznych niezależnych od TNP.

5c
W przypadku, gdy konto zostało zawieszone z powodu ewidentnej pomyłki, TNP dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić błąd.

 

§ 6.
USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKA

 

6a
Administrator TNP zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, spamming, reklama konkurencyjnych serwisów informacyjnych i usług oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

6b
Osoba używająca zawieszonego konta lub osoba, której działalność została zawieszona w wyniku działania na szkodę TNP, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora TNP.

6c
TNP zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla TNP

 

§ 7.
TOWARY ZAKAZANE

 

7a
W ramach uczestnictwa w portalu oraz korzystania ze strony wizytówkowych oraz funkcji PASAŻ  nie wolno oferować sprzedaży towarów i usług, którymi obrót narusza prawo,
 uprawnienia osób trzecich i/lub obowiązujący Regulamin.
 Listę towarów zakazanych  i wymagających spełnienia dodatkowych i wymagających spełnienia dodatkowych  warunków zawiera Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.

7b
W przypadku naruszenia o którym mowa w artykule 7a, TNP  ma prawo usunąć konto.

7c
Kwalifikacji towarów w odniesieniu  Załącznika 2 dokonuje Sprzedawca we własnym zakresie.

 

§ 8.
CESJA PRAW

 

8a
TNP zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu i podpisanych umów na korzystanie z usług.

W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu na rzecz którego dokonano przekazania, podana zostanie na stronie głównej TNP. Nie ma to jednak wpływu na świadczenie usług  a Użytkownikowi nie nabywa prawa do przedterminowego wypowiedzenia umowy.

 

§ 9.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TNP

 

9a
Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z portalem TNP  należą do Administratora.  Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej do celów innych niż te ściśle związane z korzystaniem z portalu w sposób określony niniejszym Regulaminem.

 

§ 10.
ZMIANY REGULAMINU

 

10a
TNP  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie oraz do uruchomienia nowej wersji portalu TNP w innej szacie graficznej.

10b
Każdy Użytkownik w momencie logowania się w TNP  zostanie powiadomiony o takiej zmianie co najmniej na 30 dni przed wejściem jej w życie. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika umowa pomiędzy nim a TNP  może zostać rozwiązana z zachowaniem przewidzianego w umowie okresu wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło w okresie 30 dni od opublikowania zmian to do końca okresu wypowiedzenia obowiązują użytkownika warunki finansowe sprzed wprowadzonej zmiany.

 

§ 11.
SPORY

 

11a
Wszelkie spory związane z uczestnictwem w portalu TNP na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę INTEGRA  

Regulamin niniejszy zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:


1. Oświadczenie VAT.
2. Towary zakazane.