PiS odcina się od starosty tarnowskiego i dyrektorki PCPR. Roman Ł. i Anna G. zawieszeni w prawach członków partii
access_time 2024-02-05 11:33:00
Starosta tarnowski Roman Ł. i dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anna G. zostali zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości. Obojgu zostały przedstawione zarzuty dotyczące m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków na szkodę interesu publicznego. Starosta przebywa w areszcie.

Starostę tarnowskiego Romana Ł. i dyrektorkę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Annę G. zatrzymano na polecenie krakowskiej Prokuratury Okręgowej w sobotę, 27 stycznia. Oboje zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych i usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Romana Ł. tymczasowo aresztowano na okres jednego miesiąca, natomiast wobec Anny G. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji.

W ubiegłym tygodniu zarówno starosta tarnowski, jak i dyrektorka PCPR zostali również zawieszeni przez zarząd okręgowy partii w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym ich start w wyborach samorządowych (Roman Ł. miał być kandydatem do rady powiatu, a Anna G. do sejmiku województwa małopolskiego) stanął pod dużym znakiem zapytania.

- Wspólnie z przewodniczącym Andrzejem Adamczykiem i sekretarzem generalnym partii Piotrem Milowańskim, podjęliśmy decyzję, żeby te dwie wskazane przeze mnie osoby zawiesić w członkostwie Prawa i Sprawiedliwości, ale głęboko wierzymy, że ta sytuacja zostanie szybko wyjaśniona i tych dwóch bardzo dobrych i czołowych działaczy PiS w naszym okręgu zostanie przywróconych - mówiła na antenie radia RDN Anna Pieczarka, posłanka i wiceprzewodnicząca PiS w Małopolsce.

Wicestarosta grozi pozwami

Obowiązki zatrzymanego starosty przejął jego zastępca, Jacek Hudyma. Kilka dni temu wicestarosta wezwał do zaprzestania naruszania dóbr osobistych starosty tarnowskiego w przestrzeni publicznej.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wypowiedziami naruszającymi dobra osobiste Starosty Tarnowskiego, Romana Łucarza, wzywam do zaprzestania i powstrzymania się od podejmowania takich działań. Starosta Tarnowski Roman Łucarz sprawuje swój urząd, nie został pozbawiony tego prawa” - czytamy w piśmie opublikowanym na stronie starostwa powiatowego.

"Wszelkie działania i wypowiedzi naruszające dobra osobiste Starosty Tarnowskiego, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, w tym na forach internetowych i w mediach społecznościowych, będą podlegały weryfikacji pod kątem ich bezprawności. Osoby naruszające dobra osobiste Starosty Tarnowskiego powinny mieć świadomość, że wyrządzając swoim działaniem szkodę osobie, mogą w przyszłości ponosić z tego tytułu konsekwencje prawne w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody” - napisał Jacek Hudyma.

ac / fot. archiwum

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821