Wyłoniono wykonawcę dokumentacji dla łącznika A4 z DK94 na wschód od Tarnowa
access_time 2023-05-23 10:57:00
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej dla łącznika autostrady A4 z drogą krajową nr 94 na wschód od Tarnowa.

Jak poinformował krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, najkorzystniejszą ofertę w przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy na wschód od Tarnowa złożył Multiconsult Polska. Jej wartość to ponad 8,4 mln zł.

"Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. Po upływie tego terminu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będziemy mogli podpisać umowę" - podało w komunikacie GDDKiA.

Planowana droga ma mieć ok. 10 km długości. Decyzja o tym, czy będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy ma zostać podjęta na podstawie analizy i prognozy ruchu, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R. Na etapie opracowania dokumentacji rozpatrywane będą też możliwe do realizacji warianty przebiegu drogi, które zostaną przedstawione lokalnej społeczności i samorządom.

Zgodnie z założeniami, obwodnica ma nie tylko zwiększyć przepustowość ulic Tarnowa, ale też wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego. Dzięki niej ma też zwiększyć się dostępność miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych w południowo-wschodniej Polsce.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Termin przewidziany na wykonanie dokumentacji to 42 miesiące od podpisania umowy.

ac / fot. GDDKiA

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821