64 cudzoziemców pracowało nielegalnie w dwóch firmach w regionie. Prawie wszyscy to Ukraińcy
access_time 2022-11-22 11:45:00
Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Tarnowie przeprowadzili dwie kontrole legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców. W sumie zweryfikowano dokumentację dotyczącą 760 obcokrajowców. Okazało się, że obie firmy nielegalnie zatrudniały łącznie ponad 60 obywateli zza wschodniej granicy.

W pierwszym przypadku tarnowscy pogranicznicy skontrolowali spółkę zajmującą się architekturą krajobrazu. Szybko wyszło na jaw, że jej prezes powierzył nielegalne wykonywanie pracy 30 obywatelom Ukrainy i 4 obywatelom Gruzji. Drugą firmą, w której ujawniono nieprawidłowości była spółka zajmująca się transportem międzynarodowym. Współwłaściciel firmy zatrudnił bez odpowiednich zezwoleń na pracę 34 obywateli Ukrainy.

- Obaj pracodawcy nie dopełnili również obowiązków informacyjnych wobec właściwego wojewody oraz właściwego powiatowego urzędu pracy - przekazała Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Spółkom grozi kara grzywny nawet do 30 tys. złotych. Jak podaje Straż Graniczna, odpowiedzialność poniosą również nielegalnie wykonujący pracę cudzoziemcy.

ac / fot. KaOSG 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821