Zapadł prawomocny wyrok ws. wandala z lądowiska Aeroklubu Ziemi Tarnowskiej
access_time 2022-09-21 13:00:00
Sąd Okręgowy w Tarnowie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, skazujący znanego tarnowskiego chirurga, Łukasza W. za umyślne uszkodzenie motoparalotni na lądowisku Aeroklubu Ziemi Tarnowskiej.

Do incydentu doszło 23 czerwca ubiegłego roku na lądowisku Aeroklubu Ziemi Tarnowskiej. Tarnowianin Łukasz W., który od lat oskarża aeroklub o zakłócanie spokoju, wjechał motocyklem na teren lądowiska i uszkodził stojącą tam motoparalotnię, wyrywając z niej przewody paliwowe. Sytuację nagrały kamery monitoringu, a całe zajście obserwowali świadkowie. Straty oszacowano na 900 zł.

Sąd pierwszej instancji uznał Łukasza W. winnym umyślnego uszkodzenia motoparalotni i wymierzył mu karę 5 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na potrącaniu mu 10 procent z wynagrodzenia na rzecz Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro w Tarnowie. Sąd orzekł też obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu 900 zł, ponadto obciążył oskarżonego kosztami postępowania. Apelację od tego rozstrzygnięcia wniósł obrońca Łukasza W. Kilka dni temu Sąd Okręgowy po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji, uznając go tym samym za prawidłowy. Dodatkowo obciążył obwinionego kosztami postępowania odwoławczego.

- Analizując motywy oskarżonego, sąd dostrzegł, że lądowisko może stanowić pewną uciążliwość dla mieszkańców, jednak nie uprawniało go to do podejmowania działań niezgodnych z prawem. Od rozwiązywania takich problemów są władze miasta - mówi sędzia Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Dodajmy, że Aeroklub Ziemi Tarnowskiej dzierżawi lądowisko pod Górą św. Marcina od osiemnastu lat. Sprawą hałasu powodowanego przez motoparalotnie zajmowała się już policja i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Nie dopatrzono się jednak naruszenia przepisów, a kontrole WIOŚ nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego podczas startów, przelotów i lądowań motoparalotni.

ac / fot. screen z kamery, fb Aeroklub Ziemi Tarnowskiej

Jak oceniasz wyrok sądu w tej sprawie?

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821