Wschodnia obwodnica Tarnowa powstanie, ale w nowym przebiegu. Jest finansowanie
access_time 2022-09-09 22:55:00
Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk, podpisał 9 września program inwestycji dla budowy obwodnicy Tarnowa w nowym przebiegu drogi krajowej nr 73. Oznacza to przyznanie środków na proces przygotowawczy dla nowej inwestycji i jednocześnie rezygnację z planowanego wcześniej przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa.

- Kończymy jałowe rozmowy z władzami Tarnowa na temat poprowadzenia wschodniej obwodnicy miasta częściowo w jego granicach. Połączenie A4 z DK94 wyprowadzi z Tarnowa ruch tranzytowy, poprawi bezpieczeństwo na drogach i przepustowość ulic. Zmniejszy się też hałas i emisja zanieczyszczeń - powiedział na piątkowej konferencji prasowej w Tarnowie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inwestycja planowana jest na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego - powiatów tarnowskiego i dębickiego. Łączyć będzie autostradę A4 z drogą krajową nr 94. Możliwe do realizacji warianty przebiegu drogi rozpatrywane będą na etapie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Określone zostanie też miejsce powstania nowego węzła na autostradzie A4. Zgodnie z założeniem droga będzie miała ok. 10 km długości.

Obwodnica ma nie tylko zwiększyć przepustowość ulic Tarnowa, ale też wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego. Dzięki niej ma zwiększyć się też dostępność miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych w południowo-wschodniej Polsce.

Proces przygotowania inwestycji przewidziany jest na lata 2022-2026. Będzie on obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obwodnica w nowym wariancie powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Przypomnijmy, według wcześniejszej koncepcji wschodnia obwodnica Tarnowa miała mieć długość około 6 kilometrów i przebiegać w granicach miasta oraz Woli Rzędzińskiej. Koszt jej budowy obliczono na ok. 517,9 mln zł. Jednak w związku z tym, że aż 56 proc. trasy wytyczono na terenach należących do miasta, samorząd musiałby wyłożyć ze swojego budżetu 338 mln zł, a jak wielokrotnie przekonywał prezydent Tarnowa, miasta na to nie stać.

ac / fot. źródło GDDKiA

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821