Zawód żołnierz - Możesz nim być i Ty
access_time 2022-07-29 16:22:00
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie prowadzi nabór do nowego rodzaju służby wojskowej, która została wprowadzona Ustawą o obronie Ojczyzny.

Zawód żołnierz - Możesz nim być i Ty

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie prowadzi nabór do nowego rodzaju służby wojskowej, która została wprowadzona Ustawą o obronie Ojczyzny a jest to Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.
Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej:

  •  zawodową służbę wojskową,
  •  terytorialną służbę wojskową,
  •  dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).


Wybierając dobrowolną zasadniczą służbę wojskową kandydat:

  •  przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);
  •  będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także:

          - prawo do urlopu wypoczynkowego,
          - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia),
          - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym),
          - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska);

  •  na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
  •  będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
  •  będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.


Wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może pełnoletni obywatel Polski zarówno mężczyzna, jak i kobieta, niekarany, zdrowy fizycznie i psychicznie do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Jeżeli chcesz zmienić coś w swoim żeciu lub po prostu rozwijać swoje możliwości zarejestruj się na Resortowym Portalu Rekrutacyjnym zostanzolnierzem.pl.
Po więcej informacji należy kierować się do placówki Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie znajdujące się przy ul. Dąbrowskiego 11 tel. 261 138 650
strona: http://wcrtarnow.wp.mil.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821