Będzie fuzja PUK i MPGK? Prezydent przekonał związki zawodowe
access_time 2021-11-22 11:40:00
Podczas najbliższej, czwartkowej sesji, radni podejmą decyzję w sprawie połączenia dwóch miejskich spółek: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Kilka dni temu związki zawodowe działające w obydwu firmach podpisały porozumienie w tej sprawie.

Władze Tarnowa już od kilku lat dążą do połączenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Do zadań PUK należy przede wszystkim obsługa wysypiska odpadów oraz prace związane z remontami jezdni i chodników, natomiast MPGK zajmuje się odbiorem śmieci, zimowym odśnieżaniem dróg i utrzymaniem czystości na terenie miasta. Zdaniem prezydenta Ciepieli zakres działalności obu firm jest w dużej mierze zbliżony, dlatego ich połączenie skutkowałoby wydajniejszym działaniem.

Do tej pory jednak radni już kilkukrotnie nie zgadzali się na fuzję spółek. Obaw - związanych głównie z redukcją zatrudnienia i zmianą warunków pracy - nie kryli również pracownicy. Mimo to, prezydent nie ustawał w staraniach o przeforsowanie swoich planów. Najpierw, w kwietniu tego roku zdecydował o połączeniu zarządów obu spółek i mianowaniu prezesem zarządu Mariusza Burnóga, a kilka dni temu, po rozmowach z reprezentującymi pracowników spółek organizacjami związkowymi, doprowadził do podpisania pomiędzy nimi oficjalnego porozumienia.

- Porozumienie zawiera deklarację zapewnienia pracownikom niepogorszonych w stosunku do stanu obecnego warunków pracy i płac, m.in. zasady wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, dodatków za pracę w porze nocnej itp. - przekazał Ieneusz Kutrzuba, rzecznik prezydenta Tarnowa.

Ostateczna decyzja o połączeniu spółek będzie należała do tarnowskich radnych, którzy nad uchwałą w tej sprawie będą głosować 25 listopada.

W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in., że "najważniejszą przesłanką dla połączenia spółek jest zapewnienie racjonalnego i zgodnego z prawem wykorzystania majątku łączonych spółek, a także skoordynowanie równolegle realizowanych zadań, aktualnie wykonywanych przez dwa odrębne podmioty." (…) "Drugim ważnym powodem łączenia spółek jest zapewnienie możliwości przeprowadzenia koniecznych inwestycji zmierzających do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na otoczenie, które dziś nie mogą być realizowane ze względu na ograniczenia terenowe."

W PUK pracuje obecnie 113 osób, a w MPGK – 150.

ac / fot. archiwum UMT

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821