Nowy termin zgłoszeń kandydatów do Rady Osiedla nr 16 (Zielone)
access_time 2021-09-08 09:57:00
W związku z tym, że w zarządzonych na dzień 10 października, wyborach do Rady Osiedla nr 16 „Zielone”, zgłoszono mniejszą niż wymagana liczbę kandydatów, Miejska Komisja Wyborcza wzywa wyborców do zgłaszania dalszych kandydatów.

Termin przyjmowania zgłoszeń przedłużono do poniedziałku, 13 września. Kandydatów zgłaszać mogą wszystkie osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Osiedla nr 16 „Zielone”. Warunkiem jest uzyskanie poparcia co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia przyjmowane są w Kancelarii Rady Miejskiej przy ul. Goldhammera 3 (pokój 109), w godzinach pracy Urzędu Miasta, od godz. 7.30 do 15.30.

fot.: Plakat wyborów do Rady Osiedla nr 16 "Zielone"

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821