Budżet obywatelski. Do głosowania dopuszczono 19 projektów, 4 odrzucono
access_time 2020-12-08 22:04:00
Znane są wyniki oceny merytorycznej projektów zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego na rok 2021. Autorzy odrzuconych wniosków mogą się jeszcze odwołać. Ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy 17 grudnia.

Do tegorocznej edycji zgłoszono łącznie 24 projekty. Po formalnej ocenie ich liczba zmniejszyła się do 21. W kolejnym etapie, z 21 wniosków tylko 17 przeszło pozytywnie ocenę, natomiast cztery wnioski odrzucono.

Projekty ocenione negatywnie to: „Budowa wieży widokowej na stokach Marcinki”, „Lwowska 2.0 – budowa ścieżki rowerowej na ul. Lwowskiej w Tarnowie”, „Zabawa bez barier – budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zakupem urządzeń i dostosowanie go do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Parku Sanguszków” oraz „Sport, Zabawa, Rekreacja na Grabówce”. Ich pomysłodawcy do 14 grudnia mogą wnieść odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania z przyczyn merytorycznych. Komisja Ekonomiczna Rady Miejskiej w Tarnowie rozpatrzy je do 16 grudnia. Dzień później ogłoszone zostaną projekty dopuszczone do głosowania.

Po opubl​​​​​​​ikowaniu listy rozpoczną się działania informacyjne i promocyjne, dotyczące dopuszczonych do głosowania projektów, a w dniach 18-30 grudnia odbędzie się głosowanie nad wyborem projektów, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 31 grudnia.

Fot. P. Topolski

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A