Mieszkańcy narzekali na chłód. MPEC włączył ogrzewanie
access_time 2020-05-28 14:15:00
W związku z niskim temperaturami zewnętrznymi, MPEC Tarnów wznowił dziś dostawy ciepła do mieszkań.

Rozpoczęcie i przerwanie ogrzewania budynków odbywa się samoczynnie poprzez urządzenia służące do automatycznej regulacji dostaw ciepła na cele centralnego ogrzewania obiektów. O ile odbiorca ciepła nie określił inaczej, nastawy temperatury zewnętrznej w urządzeniach węzła cieplnego wynoszą +15°C, co oznacza, że rozpoczęcie ogrzewania następuje z chwilą, gdy wartość temperatury zewnętrznej jest niższa lub równa +15°C, a przerwanie ogrzewania z chwilą, gdy temperatura zewnętrzna wynosi powyżej  +15°C.

Odbiorca może dokonać zmiany nastawy temperatury zewnętrznej, przy której nastąpi automatyczne uruchomienie i przerwanie ogrzewania obiektu. MPEC Tarnów nieodpłatnie dokonuje zmiany nastawy temperatury. Dostawy ciepła nie zostaną uruchomione do tych obiektów, których właściciele lub zarządcy zastrzegli sobie prawo uruchomienia lub wstrzymania dostaw ciepła na pisemne wnioski. Włączenie ogrzewania w tych budynkach nastąpi po złożeniu dyspozycji.

Komentarze...