Praca zdalna z domu i zasiłki dla rodziców, gdy zamknięta zostanie szkoła. Sejm przyjął specustawę ws. koronawirusa
access_time 2020-03-03 10:10:00
W poniedziałek Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą szczególne rozwiązania w związku z ewentualnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zakłada ona m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie z domu.

Specustawa o koronawirusie przeszła większością głosów. Za głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Przyjęte przepisy przewidują m.in. możliwość pracy zdalnej z domu, a rodzicom sprawującym opiekę nad dzieckiem zapewniają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły. Ministrowie będą mogli ograniczyć lub zawiesić działanie placówek edukacyjnych lub uczelni wyższych. Możliwe będzie też dokonywanie zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym również zmiany sposobu użytkowania, wprowadzono możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa przewiduje też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z koronawirusem, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, może wystawić receptę farmaceutyczną. 

Podczas posiedzenia Sejmu minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił informację o stanie przygotowań państwa i o działaniach podjętych w związku zagrożeniami epidemicznymi. Jak podkreślił, w Polsce nie stwierdzono jak dotąd potwierdzonych przypadków wystąpienia koronawirusa. Aktualnie hospitalizowanych jest 121 osób, 237 poddano kwarantannie domowej, a ponad 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Minister przedstawił także działania podjęte przez rząd i podległe mu służby w obliczu epidemii oraz poinformował o poczynionych przygotowaniach na przyjęcie ewentualnych pacjentów zarażonych koronawirusem. Jak powiedział, obecnie 79 oddziałów szpitalnych dysponuje liczbą ponad 2900 łóżek zakaźnych, a ich liczba może ulec ponad dwukrotnemu zwiększeniu. „To, że nowy koronawirus pojawi się w Polsce, jest pewne. Ważne, jak na to zareagujemy” – powiedział szef resortu zdrowia.

Dodajmy, że w Małopolsce ze względu na podejrzenie zachorowania na COVID-19, hospitalizowanych jest 8 osób, zaś nadzorem epidemiologicznym objęto 38 osób. Nie ma osób objętych kwarantanną lub izolacją.

Uchwaloną przez Sejm ustawą zajmie się teraz Senat.

Źródło: Sejm.gov.pl, fot. Rafał Zambrzycki

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A