Kapłan z diecezji tarnowskiej pokieruje fundacją, która ma pomagać osobom wykorzystywanym przez duchownych
access_time 2019-10-10 09:22:00
W Warszawie zakończyło się 384. zebranie plenarne Episkopatu. Biskupi powołali na nim Fundację Świętego Józefa, która ma służyć pomocą i wsparciem osobom wykorzystanym seksualnie przez duchownych. Pokieruje nią ks. dr Tadeusz Michalik z diecezji tarnowskiej.

Podczas 384. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego w Warszawie od 8 do 9 października, biskupi podjęli decyzję o powołaniu Fundacji Świętego Józefa, której celem ma być wspomaganie istniejących inicjatyw i podejmowanie nowych działań na rzecz różnorodnej pomocy osobom skrzywdzonym przez osoby duchowne – jako wyraz solidarności z nimi. W komunikacie rzecznika KEP czytamy, że statut Fundacji Świętego Józefa zostanie złożony do Krajowego Rejestru Sądowego. Biskupi chcą by fundacja niosąca pomoc osobom wykorzystywanym seksualnie rozpoczęła działalność 1 stycznia 2020 r.

- Powołanie Fundacji jest wyrazem solidarności Kościoła w Polsce z osobami, które zostały wykorzystane seksualnie przez duchownych czy inne osoby związane z działalnością edukacyjną i duszpasterską Kościoła – tłumaczy cytowany w komunikacie abp Wojciech Polak, który jest Delegatem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i będzie przewodniczącym Rady Fundacji. Dodał, że - konieczne jest zintensyfikowanie działań już prowadzonych na rzecz osób zranionych we wspólnocie Kościoła i budowania skutecznego systemu prewencji, stąd narodziła się idea specjalnej fundacji, działającej na ich rzecz.

Działalność fundacji ma mieć charakter ogólnopolski. Ma ona świadczyć wieloraką pomoc pokrzywdzonym we współpracy z konkretną diecezją i z istniejącymi dziełami oraz inicjatywami, jak Centrum Ochrony Dziecka czy „Zranieni w Kościele”. W każdej diecezji zostanie ustanowiony koordynator odpowiedzialny za kontakt z fundacją. Biskupi w najbliższym czasie podejmą również rozmowy z zakonami męskimi i żeńskimi, na temat włączenia się w działalność fundacji oraz współodpowiedzialności za jej kształt.

- Zobowiązanie do zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę spoczywa na sprawcy przestępstwa wykorzystania seksualnego, jednak we wspólnocie Kościoła wszyscy musimy czuć się odpowiedzialni za solidarne wsparcie pokrzywdzonych oraz ochronę małoletnich – mówi  cytowany w komunikacie abp Wojciech Polak.

Na wsparcie fundacji będą mogły liczyć osoby skrzywdzone w dzieciństwie lub młodości, w stanie niepełnosprawności lub bezradności, gdy sprawcami wykorzystania seksualnego byli duchowni lub inne osoby zaangażowane w aktywność wychowawczą, edukacyjną oraz duszpasterską Kościoła.

Jednocześnie jednak podkreślono, że celem fundacji nie jest spełnienie roszczeń finansowych niektórych skrzywdzonych, ani nie jest ona w żadnym wymiarze funduszem odszkodowawczym. Jest natomiast dziełem, które ma na różne sposoby i we współpracy z istniejącymi inicjatywami oferować zorganizowaną pomoc i prawdziwą solidarność, której osoby pokrzywdzone bardzo potrzebują.- czytamy.

Jedną z form pomocy fundacji ma być ma być rozwój istniejącego już „telefonu zaufania”, dzięki któremu osoby zranione w Kościele będą mogły łatwiej uzyskać niezbędne informacje i wsparcie. Ma zostać również rozszerzona istniejąca już „sieć ekspertów” – przygotowanych psychologów, pedagogów, prawników i kapłanów – kompetentnych w udzielaniu fachowej pomocy osobom skrzywdzonym przez wykorzystanie seksualne, tak aby w przyszłości mogły powstać wyspecjalizowane “ośrodki pomocy”. Fundacja będzie też mogła udzielać stypendiów edukacyjnych dla osób skrzywdzonych, potrzebujących pomocy w ukończeniu szkoły lub studiów. Do zadań fundacji będzie należeć też wspieranie wielorakich działań prewencyjnych mających na celu ochronę dzieci i młodzieży.

Abp Polak podkreślił, że celem Fundacji nie jest zdjęcie z przełożonych kościelnych – biskupów i wyższych przełożonych zakonnych – odpowiedzialności za pomoc osobom skrzywdzonym ale wspieranie dodatkowej pomocy, jakiej potrzebują osoby zranione.

Fundacją Świętego Józefa pokierują Marta Titaniec, mająca długoletnie doświadczenie w sektorze organizacji pozarządowych, współinicjatorka inicjatywy „Zranieni w Kościele”, oraz ks. dr Tadeusz Michalik z diecezji tarnowskiej, zaangażowany od lat w tematykę edukacji, a w ostatnich latach także prewencji przed wykorzystaniem seksualnym.

Fundacja będzie utrzymywać się przede wszystkim ze środków przekazanych przez poszczególne diecezje. Partycypacja finansowa diecezji zostanie rozłożona proporcjonalnie do liczby należących do nich biskupów i księży.

Podczas zebrania plenarnego, biskupi dokonali również wyborów do gremiów episkopatu oraz instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Wśród osób pełniących te funkcje znaleźli się duchowni z diecezji tarnowskiej. Delegatem KEP ds. Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca został powołany bp Stanisław Salaterski. Z kolei ks. Sylwestra Dziedzica, wikariusza z Łęgu Tarnowskiego, biskupi wybrali kapelanem Polskiego Związku Łowieckiego. Wybrano również nowego przewodniczącego Komisji Nauki Wiary. Został nim pochodzący z Łękawicy koło Tarnowa, obecny metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Zastąpił on na tym stanowisku biskupa opolskiego Andrzeja Czaję. Nowy przewodniczący ma 67-lat, jest doktorem habilitowanym teologii, Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczącym Rady Programowej KAI.

Fot. KEP

Komentarze...