Gaudeamus Igitur. PWSZ zainaugurowała 22. rok akademicki
access_time 2019-10-10 03:53:00
22. rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie został oficjalnie zainaugurowany. W uroczystości wzięła udział społeczność uczelni oraz liczne grono zaproszonych gości: przedstawiciele parlamentu, władz rządowych i samorządowych, otoczenia społeczno-gospodarczego, współpracujących z uczelnią szkół wyższych z Polski i zagranicy – Ukrainy, Węgier i Malty oraz licznych instytucji współdziałających z PWSZ. W roku akademickim 2019/2020 w murach uczelni studiować będzie około 4 tysiące młodych ludzi, w tym, ponad 1,5 tysięcy na pierwszym roku.

– To wyjątkowy, piąty rok kadencji, dłuższej ze względu na wdrażanie zapisów reformy szkolnictwa wyższego. Rok trudny, pracowity, ale satysfakcjonujący. Uczelnia jest w świetnej kondycji, najlepszej chyba w całej jej historii, ma bardzo dobry bilans finansowy. To odpowiedni moment do wyznaczania nowych zadań – mówiła rektor PWSZ, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska.

Chwilę później padła ważna deklaracja. – Uczelnie naszego typu nie mają takiego obowiązku, ale wytypowaliśmy cztery dyscypliny w których w 2022 roku poddamy się ewaluacji – zapowiedziała rektor Laska. – To krok w stronę rozwoju, w stronę Akademii Tarnowskiej. W tym względzie zamierzamy iść właśnie taką drogą, nie zamierzamy podążać na skróty – mówiła.

Podczas wystąpienia rektor wymieniła także liczne sukcesy pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów uczelni odniesione w ciągu minionych dwunastu miesięcy. – Gratuluję wam wszystkim bardzo serdecznie – mówiła.

Rektor podkreślała także, że w uczelni obecnie realizowanych jest aż 11 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę niemal 14 mln zł. – Wielkie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w ich pozyskanie i realizację – dodała.

– Wszystkim studentom i pracownikom życzę, by rok był pomyślny i bogaty w sukcesy zawodowe oraz prywatne. Szczęść Boże! Rok akademicki 2019/2020 uważam za otwarty – zakończyła rektor Jadwiga Laska.

Ciepłe słowa do uczestników inauguracji oraz społeczności akademickiej PWSZ skierowali także m.in.: Prezydent RP, dr Andrzej Duda, którego list odczytał wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec, premier RP Mateusz Morawiecki, którego list odczytał wieloletni Przewodniczący Konwentu PWSZ w Tarnowie prof. Kazimierz Wiatr, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, którego list odczytał radny wojewódzki Stanisław Bukowiec, poseł Norbert Kaczmarczyk i prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Najważniejszym punktem Inauguracji była oczywiście immatrykulacja nowych studentów, którą poprowadziła dr Małgorzata Martowicz, prorektor PWSZ ds studenckich i dydaktyki. Po dokonaniu immatrykulacji przez rektor PWSZ zabrzmiał „Gaudeamus Igitur”. Podczas inauguracji wręczono także liczne wyróżnienia i odznaczenia państwowe oraz resortowe:

Srebrny Krzyż Zasługi trzymał mgr Jan Salamon, Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Bogumiła Kokoszka i dr Barbara Kubik, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: mgr Edyta Biel, dr Mariusz Klich, mgr Anna Stefanowicz-Kocoł i ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, a Brązowy Medal za Długoletnią Służbę: dr inż Łukasz Mik. Odznaczenia wręczał wyróżnionym wicewojewoda Zbigniew Starzec.

Medale Komisji Edukacji Narodowej, przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego otrzymali: dr Krzysztof Chmielarz, mgr Krystyna Florek-Tarczoń, mgr Kazimiera Moździerz, mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy, ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn. Medale wręczał wyróżnionym dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty, Artur Puciłowski.

Medale i dyplomy trafiły też do studentów. Medale otrzymali: Klaudia Szczerba, Anna Wantuch, Waldemar Jankowski, Dawid Potępa, Mateusz Gzyl, Patrycja Duda.

Władze uczelni nie zapomniały także o byłym już duszpasterzu akademickim księdzu Andrzeju Augustynie, który po wielu latach posługi opuścił Tarnów. – Serdecznie dziękuję za wszystko, co ksiądz dla nas zrobił Księże Andrzeju – mówiła rektor Jadwiga Laska.

Przyjęty gromkimi brawami, niezwykle ciekawy wykład inauguracyjny wygłosił wybitny neurochirurg, prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak, który brawurowo opowiedział o nowoczesnych technologiach komputerowych wykorzystywanych w neurochirurgii.

Uroczystość inauguracji, zgodnie z tradycją zakończyło odśpiewanie hymnu Rzeczpospolitej Polskiej.

Komentarze...