Centrum Symulacji Medycznych PWSZ już otwarte
access_time 2019-05-10 08:36:00
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie może od dziś pochwalić się supernowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych (MCSM). Zespół kilku pracowni został kompleksowo przygotowany oraz wyposażony w zaawansowany technologicznie sprzęt, m.in. fantomy - symulatory pacjenta pozwalające na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych. MCSM powstał dzięki pozyskaniu przez uczelnię ponad 2,5 mln zł ze środków unijnych.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wyposażone jest m.in. w symulatory wysokiej wierności służące do ćwiczeń skomplikowanych procedur medycznych. Fantomy przypominające ludzi mówią co je boli, reagują mruganiem, rozszerzaniem źrenic, można również sprawdzać im wszystkie parametry życiowe.

- Zrobione z silikonu symulatory pozwolą studentom pielęgniarstwa przed wejściem na oddział szpitalny w praktyczny sposób zweryfikować swoje umiejętności i przygotować się do pracy z prawdziwymi pacjentami. Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć w oparciu o scenariusze przygotowywane przez pracowników akademickich, którzy podczas symulacji będą obserwować pracę i zachowania studentów zza lustra weneckiego. Ma to na celu wyćwiczenie odpowiedniej i szybkiej reakcji na sytuację zagrażającą życiu pacjenta. Ich działanie zostanie zarejestrowane, dzięki czemu później, będą mogli je przeanalizować, ocenić i wyciągnąć wnioski. W ten sposób nauczą się podejmować decyzje w stresujących sytuacjach zanim zaczną pracować z pacjentami – wyjaśnia dr Monika Łabuzek, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ.

W otwarciu MCSM wzięło udział wielu gości z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu i władz miasta na czele. - Kształcenie z wykorzystaniem metody symulacyjnej daje zupełnie nowe możliwości zarówno dydaktykom, jak i studentom. Cieszę się bardzo, że nasza Uczelnia dołączyła do grona szkół wyższych posiadających tak wysoce zaawansowany sprzęt. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Centrum - powiedziała podczas otwarcia prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska, rektor PWSZ w Tarnowie.

Wagę kształcenia podkreślała Józefa Szczurek-Żalazko. - Ciężka praca przynosi efekty. Ostatnie dane wskazują, że udało nam się zatrzymać odpływ zdolnych ludzi kształconych w kierunku pielęgniarstwa. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich osób korzystających z polskiego systemu opieki zdrowotnej – podkreślała podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

List gratulacyjny od Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do Rektor PWSZ odczytał poseł Michał Cieślak. - Przyłączam się do gratulacji Pana Premiera. Cieszę się, że środki unijne są wykorzystywane w tak mądry przemyślany sposób – mówił.

Wagę współpracy Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ z otoczeniem Uczelni podkreślała z kolei Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza. - Z PWSZ współpracujemy od samego początku. Nie chwaląc się powiem, że „przyłożyliśmy rękę” do powstania IOZ, cieszę się, że mimo upływu ponad dwóch dekad nasze działania nadal cechuje wzajemny szacunek i wspólne korzyści. Gratuluję wszystkim, dzięki którym kształcenie przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy będzie stać na jeszcze wyższym poziomie – przekonywała.

Symulacja medyczna to odtworzenie możliwej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, z możliwością interakcji osób uczących się. Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny, począwszy od studiów przypadku i gier edukacyjnych, poprzez komputerowe systemy wirtualnego pacjenta, manekiny i trenażery służące nauce umiejętności praktycznych, a skończywszy na zaawansowanych symulatorach pacjenta pozwalających na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych, czy wreszcie, wykorzystaniu standaryzowanych pacjentów.
- Zastosowanie symulacyjnej metody nauczania pozwala implementować nową jakość uczenia się poprzez bezpośrednie doświadczenie, wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej, bezpośrednich ćwiczeń przypadków skomplikowanych i rzadkich, odpowiedzialne i praktyczne rozwiązywanie problemów, czy komunikowanie z personelem i pacjentem – dodaje dr Łabuzek.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych składa się z kilku sal:

  • Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności(sala przeznaczona do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach zbliżonych do tych jakie panują w szpitalu)
  • Pomieszczenie kontrolne – sterownia (pomieszczenie umożliwiające osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików oraz odtworzenie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej)
  • Sala symulacji BLS (ang.Basic Life Support, sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy)
  • Sala symulacji ALS (ang. Advanced Life Support, sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy
  • Sala umiejętności pielęgniarskich(sala umożliwiająca naukę umiejętności pielęgniarskich takich jak m.in.: umiejętności pielęgnacyjne, higieniczne, nauka przemieszczania pacjentów, itp.)
  • Sala umiejętności technicznych (sala umożliwiająca naukę umiejętności technicznych takich jak m.in.: cewnikowanie, zabezpieczanie dróg oddechowych, iniekcje, dostęp naczyniowy, doszpikowy, konikotomia, itp.)
  • Sala egzaminacyjnej OSCE (sala przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych)

MCSM stworzono w ramach projektu pn. „Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie - program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Komentarze...