Pomimo strajku, egzaminy gimnazjalne odbędą się planowo
access_time 2019-04-09 11:31:00
Pomimo trwającego w szkołach strajku, egzaminy gimnazjalne w tarnowskich szkołach rozpoczną się w wyznaczonym terminie, czyli w dniach 10, 11 i 12 kwietnia. W tym roku egzamin gimnazjalny odbędzie się już po raz ostatni, bo w związku z reformą edukacji, gimnazja zostaną zlikwidowane.

Nie potwierdziły się obawy, że akcja strajkowa nauczycieli może wpłynąć na przebieg egzaminów gimnazjalnych, które w tym roku odbywać się będą po raz ostatni. Podczas ubiegłotygodniowej narady w Urzędzie Miasta Tarnowa dyrektorzy tarnowskich szkół zastanawiali się, czy podołają temu wyzwaniu w przypadku przedłużenia się strajku na kolejne dni, ale okazało się, że na 14 placówek, gdzie egzaminy się odbędą, w 11 bez większych problemów udało się utworzyć komisje egzaminacyjne złożone z dyrektorów, ich zastępców i niestrajkujących nauczycieli. W przypadku dwóch placówek – Szkoły Podstawowej nr 8 i XXI Liceum Ogólnokształcącego - komisję zasiliły osoby z zewnątrz.

W Tarnowie egzaminy odbędą się w szkołach podstawowych nr: 1, 8, 14, 20, 24; XXI LO, zespołach szkół ogólnokształcących nr: 1, 2, 4, 6; Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Szkół Plastycznych, Zespole Szkół Muzycznych i Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących.

Pierwszy egzamin z części humanistycznej rozpocznie się w środę, 10 kwietnia o godz. 9, część matematyczno - przyrodnicza 11 kwietnia, z języka obcego 12 kwietnia.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A