Tarnowski rzecznik konsumentów w gronie najlepszych w kraju
access_time 2019-03-19 11:29:00
Krzysztof Podgórski, Miejski Rzecznik Konsumentów, został wyróżniony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W gronie nagrodzonych znalazło się 30 najlepszych rzeczników z całej Polski.

Nagrody wręczono podczas konferencji „System ochrony konsumentów w Polsce - wyzwania", zorganizowanej przez UOKiK w połowie marca. Rzeczników doceniono za zasługi na rzecz ochrony konsumentów. – W ciągu dziesięciu ostatnich lat rzecznicy konsumentów udzielili 4,5 miliona porad. Jeżeli porównamy to do liczby mieszkańców Polski, to okazuje się, że co ósmy Polak skorzystał już z porady rzecznika – podkreślał Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Rzecznicy konsumentów są obecni w Polsce od 1 stycznia 1999 r. Wtedy weszła w życie ustawa zmieniająca niektóre przepisy określające kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa. Od tego momentu samorządy powiatowe muszą powoływać miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Udzielają oni bezpłatnych porad w urzędach miast i w starostwach powiatowych w całej Polsce.

Krzysztof Podgórski swoją funkcję pełni od 20 lat. Tylko w zeszłym roku udzielił ponad 7 tysięcy porad konsumenckich. – Wiele spraw udaje się załatwić w formie polubownej, bez wstępowania na drogę sądową – podkreśla Miejski Rzecznik Konsumentów. Nagroda UOKiK to niejedyne wyróżnienie na koncie Krzysztofa Podgórskiego. W 2017 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz polskich konsumentów.

Komentarze...