Przeprojektują odcinek Katedralnej?
access_time 2019-03-18 18:39:00
Jak już informowaliśmy, do odwołania wstrzymano rozpoczęte w środę roboty przy ulicy Katedralnej. Podczas prac znaleziono trzy ludzkie czaszki i kości udowe. Archeolodzy potwierdzili, że to pozostałości po cmentarzu, który przed wiekami znajdował się w najbliższym otoczeniu Katedry.

Dziś otrzymaliśmy informację na temat remontu od Lucyny Bielatowicz, dyrektorki Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa:

Rozpoczęty kilka dni temu remont ulicy Katedralnej – na odcinku pomiędzy Kapitulną a Rynkiem –został wstrzymany. Odnaleziono tam bowiem ludzkie szczątki – prawdopodobnie pochodzące z cmentarza, który niegdyś znajdował się przy katedrze. Taką decyzję podjęto podczas poniedziałkowej wizji lokalnej, w której wzięli udział przedstawiciele urzędu konserwatorskiego, nadzoru archeologicznego oraz wykonawcy (firma Anko) i Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

Podczas spotkania ustalono, że prace ziemne zostaną wstrzymane do odwołania. W tym czasie archeolodzy wykonają tzw. wąskoprzestrzenny wykop, który pozwoli na przeprowadzenie badań, określających głębokość położenia warstwy cmentarza. Na podstawie wyników zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przeprojektowaniu przekroju drogi – być może będzie konieczność spłycenia go.

Odnalezione szczątki zostaną zabezpieczone i złożone w miejscu wskazanym przez stosowne służby. Rozpoczęta w ubiegłym tygodniu przebudowa ulicy Katedralnej ma polegać na wykonaniu nowej podbudowy pod pasem jezdnym i chodnikami, wymianie odwodnienia i położeniu nowej nawierzchni.

Przebudowa obejmie prawie 775 metrów kwadratowych jezdni i ponad 580 metrów kwadratowych chodnika. Koszt prac to około 3 milionów złotych. Remont ulicy Katedralnej, podobnie jak trwająca przebudowa placu Kazimierza to część projektu – „Nowe przestrzenie zdarzeń”. Jego kolejnym etapem będzie remont Rynku.

Komentarze...