Dobrze płatne miejsca pracy na ruinach po Owintarze?
access_time 2018-10-29 07:07:00
Agencja Rozwoju Przemysłu może dofinansować zagospodarowanie terenów po byłym Owintarze w celu powstania wysoko wyspecjalizowanych usług i dobrze płatnych miejsc pracy – zadeklarował w Tarnowie Wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Kandydat na Prezydenta Tarnowa, Kazimierz Koprowski opowiedział się za przejęciem przez samorząd około 1,7 hektara zdegradowanych terenów w centrum miasta. Poparł jednocześnie propozycję Tomasza Olszówki i Naszego Miasta Tarnowa, aby powstał tam budynek biurowy klasy A „KORPO dla młodych”. Według Kazimierza Koprowskiego propozycje sprzedaży miastu niewielkich działek za wielomilionowe kwoty są nie do przyjęcia, dlatego proponuje przejęcie przez samorząd terenów po Owintarze w całości. Obecnym prywatnym właścicielom chce zaproponować grunty w innych częściach Tarnowa. Podczas konferencji prasowej obok ruin po Owinarze, w której wziął udział również premier Jarosław Gowin powiedział, że jest to idealne miejsce na powstanie centrum usług outsourcingowych oraz strefy rozrywki, sportu i relaksu.

- To miejsce powinno być perełką Tarnowa. Musi zostać zagospodarowane. Jeśli zostanę prezydentem to jeszcze w najbliższej kadencji stworzone zostaną tam pierwsze miejsca pracy. Już dziś mogę wskazać źródło sfinansowania przyszłych inwestycji. Popieram też pomysł Tomasza Olszówki i Naszego Miasta Tarnowa, aby na terenach po dawnym Owintarze utworzyć „KORPO dla młodych”. Wyrażam wolę jego realizacji – stwierdził Kazimierz Koprowski.

Jarosław Gowin w imieniu Rządu RP zapewnił, że Agencja Rozwoju Przemysłu da pieniądze na powstanie na terenie po Owintarze wysoko wyspecjalizowanych usług i dobrze płatnych miejsc pracy. - Tarnów jest miastem z ogromnym potencjałem. Ale będzie się rozwijał tylko wtedy jeśli nie będzie drenażu  młodych, dobrze wykształcanych ludzi, bo nie ma po prostu dla nich miejsc pracy. Muszą tutaj na miejscu znajdować ciekawą, rozwojową i wysoko płatną pracę – dodał.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A