Bezpłatne szczepienia dla dzieci z Tarnowa
access_time 2018-10-23 05:10:00
Mieszkańcy Tarnowa mają kolejną szansę, by zaszczepić swoje pociechy przeciwko pneumokokom. Szczepienia są częścią programu zdrowotnego Województwa Małopolskiego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w regionie w 2018 roku. Sprawdź, gdzie możesz skorzystać z bezpłatnych szczepionek i ochroń swoje dziecko przed groźnymi bakteriami.

Szczepienia dzieci zameldowanych w Tarnowie realizuje i wykonuje:

 • Miejska Przychodnia Lekarska Nr III NZOZ Sp. z o. o., ul. Wałowa 22 w Tarnowie, tel.: 14 688 90 21
 • Miejska Przychodnia Lekarska Nr IV NZOZ Sp. z o.o., ul. Os. Niepodległości 3A  w Tarnowie, tel.:  14 688 81 83
 • nMedica S.C. Jolanta Nachel, Krzysztof Nachel, ul. Parkowa 2 w Tarnowie, tel.: 14 628 41 43
 • Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 15 w Tarnowie, tel.: 14 688 05 84
 • CenterMed, Sp. z o.o., Plac Sobieskiego 2 w Tarnowie, tel.: 14 628 38 20, 14 628 35 50, 801 404 402
 • NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Sp. z o.o., ul. Długa 18 w Tarnowie, tel.: 14 624 20 10;  14 627 18 70; 14 624 22 17
   

Szczegóły programu oraz warunki uczestnictwa:

 • ze szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2015-2016, które nie ukończyły 3 roku życia
 • program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek lub do 23.11.2018 roku
 • w razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, pod numerem telefonu: 14 688 28 55

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego terminu rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Miasta Tarnów. Wojewódzkim koordynatorem programu jest Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, lokalnym – Urząd Miasta Tarnowa, który realizuje szczepienia we współpracy z sześcioma podmiotami leczniczymi.

Szczegółowe informacje na stronie: www.profilaktykawmalopolsce.pl
 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A