„Pomocna dłoń” w Mościckim Centrum Medycznym
access_time 2018-10-23 03:52:00
W Mościckim Centrum Medycznym, w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na II piętrze, działa Ośrodek Opieki Zastępczej oferujący całodobowy 2-tygodniowy pobyt dla 370 osób niesamodzielnych w ramach projektu „Pomocna dłoń”, współfinansowanego ze środków unijnych.

Ośrodek udziela w tym okresie całodobowych, czasowych świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna.
W ramach projektu odbywają się także całodobowe konsultacje poprzez infolinię (nr tel. 14 688 05 99), podczas których pielęgniarki odpowiadają na pytania opiekunów osób niesamodzielnych oraz udzielają indywidualnych porad, jak również wizyty domowe świadczone przez pielęgniarkę środowiskową, która udziela opiekunowi i/lub osobie niesamodzielnej, w miejscu zamieszkania świadczenia pielęgnacyjne, usprawniające i lecznicze.

Wszelkie szczegółowe informacje nt. projektu „Pomocna dłoń” można uzyskać w sekretariacie ZOL-u osobiście (MCM, ul. Kwiatkowskiego 15, II piętro), telefonicznie (nr tel. 14 68 80 523) lub poprzez e-mail (pomocnadlon@mcm.net.pl).

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A