Modernizacja Szpitala Szczeklika. Powstanie Centrum Chorób Serca
access_time 2018-07-11 06:44:00
Trwa rozbudowa Szpitala Szczeklika w Tarnowie. Realizowane przez szpital dwa projekty dotyczące jego modernizacji o wartości ponad 17 mln złotych uzyskały niezbędne unijne wsparcie finansowe. Dziś została podpisana umowa z Gminą Miasta Tarnowa na kwotę 2,5 mln złotych.

Aktualnie Szpital im. Szczeklika realizuje dwa duże projekty. Pierwszy pn. „Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie” swoim zakresem obejmuje budowę nowego pawilonu łóżkowego – Centrum Chorób Serca, modernizację stacji dializ i części pawilonu chirurgicznego oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla bloku operacyjnego i pionu kardiologii. 

Modernizacja stacji dializ i części pawilonu chirurgicznego dobiegły końca. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Poprawiły się nie tylko jakość, dostępność oraz bezpieczeństwo leczenia pacjentów, ale też warunki pracy personelu medycznego. Teraz placówka jest w trakcie postępowania przetargowego dot. budowy nowego budynku szpitalnego, tj. pawilonu kardiologii. – Powstały obiekt umożliwi zarówno leczenie stacjonarne, ambulatoryjne, jak i specjalistyczne. Dzięki pozsyłanemu wsparciu, będziemy dysponować nowoczesną infrastrukturą techniczną oraz sprzętem medycznym najwyższej jakości – mówi Marcin Kuta, dyrektor szpitala. 

Trzykondygnacyjny pawilon powstanie przy ul. Starodąbrowskiej i zostanie oddany do użytku w przyszłym roku. – To bardzo dobra wiadomość dla Tarnowa i tarnowian. Potrzeby w tym zakresie są bowiem ogromne. Dzięki realizowanej inwestycji już w przyszłym roku nasze miasto zyska ośrodek profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Wiele osób na czeka – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

W ramach modernizacji szpitala realizowana jest również inwestycja pn. „Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego na serwerownię szpitalną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i niezbędną infrastrukturą techniczną”. Jego realizacja, zaplanowana do końca br., pozwoli na koncentrację działalności w odpowiednich warunkach, lepsze zabezpieczenie danych medycznych oraz możliwość szybkiej reakcji w przypadkach awarii.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A