Zakończył się remont górnego odcinka ulicy Krakowskiej i Kapitulnej
access_time 2018-06-23 11:40:00
22 czerwca rozpoczęły się odbiory techniczne wyremontowanej ulicy Krakowskiej.

Przypomnijmy - przetarg na wykonanie remontu górnego odcinka Krakowskiej został rozstrzygnięty w maju ubiegłego roku. Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca miał przeprowadzić prace w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace prowadzone były etapami, tak by nie wyłączać całego fragmentu ulicy z ruchu. W ubiegłym roku roboty prowadzono od lipca do listopada. Po zimowej przerwie zostały wznowione na początku kwietnia. 

Zakres prac obejmował wykonanie odwodnienia i wymianę nawierzchni na odcinku od ulicy Krasińskiego do skrzyżowania z Wałową, Targową i Katedralną. Konieczna była wymiana włoskiej porfirowej kostki pasa jezdnego na znacznie bardziej odporną – granitową, szwedzką oraz ułożenie granitowych krawężników,  zamontowanie oporników, a także lokalne naprawy płyt i kostek na chodnikach i miejscach postojowych.

Na długości 12 metrów wykonano stalowe szyny tramwajowe, nawiązując w ten sposób do istniejącej w Tarnowie przed wojną linii, czynnej do 1942 roku, łączącej plac Dworcowy z centrum miasta i dzielnicą Grabówka. Na placu Sobieskiego, w chodniku obok szyn tramwajowych, została wmurowana granitowa tablica, która informuje m.in. o tym, że Tarnów był jednym z galicyjskich miast (obok Krakowa i Lwowa), mających od 1911 roku elektryczny tramwaj.

Fragmenty ulicy Krakowskiej jeszcze przez kilkanaście dni mogą być wyłączone z ruchu. To konieczne ze względu na zastosowaną technologię prac  (okres dojrzewania betonu, posypki i fugi). Nowo wykonana nawierzchnia będzie także musiała być zaimpregnowana. W ten sposób zostanie zabezpieczona przed wnikaniem wody, co mogłoby prowadzić do jej uszkodzenia.

Granitowa kostka, użyta do wykonania nawierzchni ulicy, została przebadana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, instytucję podległą Ministerstwu Budownictwa. Badania zweryfikowały i potwierdziły jakość materiału, zgodną z wymogami zawartymi w specyfikacji. 

Prace remontowe na Kapitulnej również dobiegły końca. Ulica jest otwarta dla pieszych, ruch samochodowy zostanie na niej wznowiony w połowie lipca, ze względu na zastosowaną technologię prac. Kostka i fuga muszą odpowiednio dojrzeć, aby konstrukcja była trwała i odporna. Dlatego kierowców prosimy o jeszcze kilkanaście dni cierpliwości. 

Remont Kapitulnej to jeden z elementów rewitalizacji zabytkowego centrum miasta. W dalszej kolejności Zarząd Dróg i Komunikacji rozpocznie prace na placu Kazimierza i ulicy Katedralnej oraz Krótkiej i płycie Rynku. Chronologia kolejnych remontów została ustalona tak, by ruch odbywał się wymiennie ulicami Starówki i nie było konieczne całkowite jej zamkniecie.

Umowę na remont Kapitulnej podpisano w lipcu ubiegłego roku. Prace były etapowane i dostosowane do prowadzonych równolegle na ulicy Krakowskiej. Inwestycja obejmowała stumetrowy odcinek ulicy. Przebudowano sieci: gazociągową, ciepłowniczą i wodociągową oraz zabezpieczono pozostałą infrastrukturę podziemną. Następnie na całej długości jezdni położono bazaltową nawierzchnię. Chodniki zostały wykonane z żółtego piaskowca. Koszt prac, wraz z zakresem realizowanym i finansowanym przez Tarnowskie Wodociągi, wyniósł 1,1 miliona złotych.
Zdecydowano również o zaznaczeniu granitową kostką obrysów fundamentów kamienic, które niegdyś stały na placu Rybnym. Zniszczony chodnik, prowadzący do Wałowej został zastąpiony nowym, również wykonanym z żółtego piaskowca. 

Kolejnymi etapami tego zadania będą remonty placu Kazimierza oraz ulicy Katedralnej, a także Krótkiej i płyty Rynku. To możliwe dzięki decyzji, podjętej przez radnych na czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A