„Małopolski e-Senior” w Lisiej Górze
access_time 2018-05-29 02:20:00
Na terenie gminy Lisia Góra, Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej rozpoczyna realizację projektu „Małopolski e-Senior”. Jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu wśród seniorów.

Projekt odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – podkreśla Arkadiusz Mikuła, wójt gminy Lisia Góra.

W ramach projektu adresowanego do osób po 65 roku życia odbędą się bezpłatne szkolenia.  Po ich zakończeniu każdy uczestnik otrzyma nieodpłatnie i na własność tablet, na którym pracował wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.
Przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym i zaawansowanym, a kwalifikację do nich poprzedzi analiza umiejętności uczestników. Z kolei spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. 

Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych w szkołach w każdym sołectwie. Ich tematyka obejmie następujące zagadnienia: pierwsze kroki z tabletem i Internetem; jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?; moja pierwsza poczta elektroniczna; skype - bezpłatne rozmowy z rodziną i znajomymi; Facebook - serwis społecznościowy; aktywność obywatelska online; zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP; podstawy obsługi edytora tekstu; podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego; robienie zdjęć oraz prosta edycja nagrań wideo; bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych; sprawy codzienne a Internet; potrzeby duchowe a Internet; zarządzanie własnymi finansami; rozrywka z Internetem.

W ramach rekrutacji, uczestnicy zobowiązani będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Potem osoby rekrutujące się do projektu wezmą udział we wspomnianym już teście diagnostycznym określającym poziom kompetencji cyfrowych, co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A