Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Tarnowie?
access_time 2018-05-15 07:44:00
Czy pomiędzy 24.00 a 6.00 nie kupimy w Tarnowie alkoholu? Być może, taką bowiem propozycję ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przedstawi radnym prezydent Tarnowa Roman Ciepiela podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej.

Wcześniej, projekt uchwały w tej sprawie zostanie zaopiniowany przez rady osiedli, a następnie poddany konsultacjom z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi. 

Proponowane ograniczenia w sprzedaży wynikają ze znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W myśl art. art. 12 ust. 4, rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wprowadzone ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godz. 22:00 a godz. 6:00. Nie można jednak wprowadzić zakazu dla konkretnej ulicy czy sklepu.

– Jako samorząd musimy dbać o wszystkich mieszkańców Tarnowa. Wprowadzenie takiego ograniczenia w połączeniu z zakazem spożywania alkoholu w miejscach publicznych z jednej strony wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców okolic całodobowych sklepów monopolowych oraz ich poczucie bezpieczeństwa, z drugiej natomiast na estetykę i wygląd miasta – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Godzina 24:00 jako początek ograniczenia nocnej sprzedaży jest formą kompromisu pomiędzy realizacją celów wynikających z ustawy (ograniczenie dostępu do alkoholu), oczekiwaniami mieszkańców i właścicieli sklepów.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A