Przychodnie przy Wałowej i Długiej pomogą chronić tarnowian przed HCV
access_time 2018-04-03 04:28:00
Rozstrzygnięto konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”. Bezpośrednimi wykonawcami Programu będą dwa podmioty lecznicze tj. Miejska Przychodnia Lekarska Nr 3 przy ul. Wałowej 22, oraz Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 przy ul. Długiej 18.

Przedmiotem Programu jest wykonanie profilaktycznych badań krwi mających na celu wykrycie zakażenia wirusem HCV. Wirus ten może być przyczyną wielu groźnych chorób, w tym wirusowego zapalenia wątroby WZW typu C, czy chorób nowotworowych wątroby.

Badanie nie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Z uwagi na to, że zakażenie wirusem HCV przebiega bezobjawowo nawet przez kilka lub kilkanaście lat, osoba zakażona może o tym nie wiedzieć i nie mieć świadomości istniejącego zagrożenia.

Program skierowano do osób dorosłych z tzw. grupy ryzyka zakażenia HCV wybranej z ogólnej populacji osób dorosłych, między innymi do biorców krwi i jej pochodnych (zwłaszcza przed 1992 r.), leczonych iniekcjami i zabiegami operacyjnymi, leczonych hemodializami, po przebytym WZW typu B, uzależnionych od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo, stosujących zabiegi upiększające typu tatuaże, kolczykowanie, korzystających ze wspólnych narzędzi kosmetycznych i szczoteczek do zębów, chorych na hemofilię i zakażonych HIV. Wczesne wykrycie zakażenia wirusem HCV i zastosowanie odpowiedniej terapii daje możliwość całkowitego wyleczenia.

Program jest realizowany od 2016 roku. W latach 2016-2017  badaniami objęto 919 osób. W roku 2018 badaniami profilaktycznymi może być objętych 430 osób.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A