Najwyższy budżet w historii Tarnowa oznacza także najwyższy dług
access_time 2018-01-30 05:02:00
Rada Miejska w Tarnowie uchwaliła budżet miasta. Przedstawiony w listopadzie projekt budżetu zakładał dochody na poziomie 685 909 285 zł, przy wydatkach 848 353 390 złotych. Do przedstawionego projektu budżetu radni zgłosili 176 poprawek, dotyczących m.in. zwiększenia nakładów finansowych na infrastrukturę miejską, kulturę czy sport. Po dwumiesięcznych rozmowach udało się osiągnąć kompromis i w rezultacie przyjąć budżet.

W złożonej autopoprawce do budżetu prezydent zaproponował szereg nowych zadań, wynikających z sugestii radnych, które docelowo rozwiążą zgłaszane przez nich problemy. Ze względów organizacyjnych i formalno-prawnych część zadań będzie realizowana również w 2019 r.

W swoich propozycjach do budżetu prezydent przedstawił także trzy nowe zadania, skierowane do mieszkańców: „Bon Kultury”, „Tarnowska Olimpiada Umiejętności” oraz dokończenie przebudowy hali na ul. Gumniskiej – zakup nowych krzesełek, nagłośnienia oraz kotar, co pozwoli zakończyć okres kompleksowej modernizacji obiektu.

Warto zaznaczyć, że tegoroczny budżet jest najwyższym budżetem w historii miasta. Nigdy wcześniej nie było bowiem realizowanych aż tak dużo zadań inwestycyjnych. Przebudowa hali „Jaskółka”, utworzenie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, budowa dwóch sal sportowych przy Szkole Podstawowej nr 18 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, renowacja amfiteatru to tylko niektóre z projektów, które znalazły się na liście priorytetowych działań na rzecz rozwoju Tarnowa. W porównaniu z latami poprzednimi, w bieżącym roku wzrosną również wydatki na kulturę i sport. Gmina Miasta Tarnowa przeznaczy dodatkowo na kulturę ponad 600 tys. złotych, a na sport dodatkowo 300 tys.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A