Nie wycofuj się rakiem - o kolonoskopii
access_time 2017-12-18 06:20:00
Zmagania z rakiem są tematem kolejnego odcinka serialu profilaktycznego z Pogórza, realizowanego na zlecenie Centrum Zdrowia Tuchów w ramach projektu Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski. Choroba nie dotyka głównego bohatera historii, a jego przyjaciela. Daje to możliwość relacjonowania przebiegu terapii i uzmysłowienia ogromnej roli, którą w jej skuteczności pełni postawa najbliższych: rodziny i przyjaciół.

Dzięki wczesnemu rozpoznaniu i skutecznemu zabiegowi przyjacielowi bohatera udaje się pokonać chorobę. Widzimy jego znajomych i rodzinę, którzy odwiedzają chorego w szpitalu. Jednocześnie bohater opowiada o tym, jak silny jest jego przyjaciel i jak przebiega leczenie. Przekonuje, że w terapii ważna jest konsekwencja i siła psychiczna.

Z materiału można się także dowiedzieć, jak istotna jest rehabilitacja po operacji raka jelita grubego. Pokazany został proces powrotu do zdrowia. Podkreślono kwestię wsparcia psychicznego dla przyjaciela i jego rodziny oraz potęgi pozytywnego myślenia, a także samej przyjaźni. Ponieważ poważna choroba często wiąże się z obniżeniem samooceny pacjenta, dlatego w filmie zwrócono uwagę na środowisko najbliższych chorego, które powinno go wzmacniać i dawać mu energię potrzebną do powrotu do zdrowia.

Widzowie pozostają z przesłaniem , że dzięki temu, iż chory zdecydował się na badanie profilaktyczne jest ogromna szansa na wygraną z nowotworem. Kolejny odcinek programu telewizyjnego „Nie wycofuj się rakiem” dostępny jest TUTAJ.

Cykl programów promuje profilaktyczne badania jelita grubego, które za darmo mogą wykonywać osoby pomiędzy 50. a 65. rokiem życia. W ramach projektu realizowanego przez Centrum Zdrowia Tuchów zapewnione jest finansowanie pełnych znieczuleń, możliwość dowożenia pacjentów lub refundowania dojazdów, a także bezpośrednie spotkania informacyjne.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu 728-588-355.

Program Profilaktyka raka jelita grubego – szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa Rynek pracy, działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A