Około 600 pieców przestanie zatruwać powietrze w Tarnowie
access_time 2017-12-12 14:29:00
Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, podpisał umowę na wynoszące blisko osiem milionów złotych unijne dofinansowanie do projektu wymiany palenisk węglowych. Dzięki temu w ciągu trzech lat w Tarnowie zlikwidowanych zostanie 600 przestarzałych pieców i kotłów.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Tarnowie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań.  Projekt zakłada wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych opalanych węglem i drewnem na źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

- Pierwsze efekty będą widoczne jeszcze tej zimy, bo likwidacja palenisk ruszy natychmiast po podpisaniu umowy – zapowiada prezydent Tarnowa. Rocznie z miasta zniknie 150 przestarzałych instalacji grzewczych. - W całej Małopolsce kopcić przestanie ponad 26 tysięcy kotłów – podkreśla Stanisław Sorys, wicemarszałek Małopolski, sygnatariusz podpisanej dzisiaj umowy ze strony zarządu województwa. 

Projekt obejmie także dofinansowanie inwestycji, polegających na podłączeniu do sieci ciepłowniczej. Dzięki temu ilość dwutlenku węgla, trafiającego wcześniej z tych budynków do atmosfery  zmniejszy się o blisko połowę, a ilość pyłów PM 10 i PM 2,5, składowych smogu, będzie bliska zeru. - Przyczyni się to do poprawy jakości powietrza, a tym samym - do poprawy jakości życia jego mieszkańców – mówi Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

Celem projektu jest również podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie niskiej emisji, jej szkodliwości dla zdrowia, metod jej likwidacji, czynników zmierzających do poprawy jakości powietrza. Na kampanię edukacyjną przeznaczono kwotę w wysokości 400 tysięcy  złotych.

Rada Miejska w Tarnowie przyjęła już regulamin przyznawania dotacji, przygotowany przez  Wydziału Ochrony Środowiska UMT. Zgodnie z nim, dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło  nie więcej niż 8 tysięcy złotych za kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego lub nie więcej niż 10 tysięcy złotych za kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania maksymalnie do 6 tysięcy złotych w przypadku budynku jednorodzinnego lub do wielokrotności 6 tysięcy złotych, zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Do uzyskania dotacji niezbędne są audyty energetyczne, oceniające między innymi możliwość i koszty wymiany pieca oraz ilość zużywanej przez budynek energii, wykonywane są przez przedstawicieli firm wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Ankiety są przyjmowane w Wydziale Ochrony Środowiska. Do wczoraj, 6 grudnia, zgłoszono 296 obiektów, 109 audytów uzyskało w Urzędzie Marszałkowskim opinie pozytywne.

Całkowity koszt projektu to ponad 8 milionów złotych, przyznane miastu dofinansowanie wynosi ponad 7,9 miliona i pokryje ponad 90 procent kosztów.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A