Miliony dla rad osiedli. Na co zostaną wydane?
access_time 2017-12-08 05:50:00
Ponad 4 miliony złotych będą miały do dyspozycji w przyszłym roku rady osiedli. W większości każda z szesnastu rad podjęła już decyzję w sprawie wydatków w roku 2018. Wśród inwestycyjnych planów rad osiedli najczęściej pojawiają się remonty dróg i chodników oraz parkingów, ale nie brakuje także oryginalnych propozycji takich jak bezpłatne lekcje angielskiego, mural z hetmanem Tarnowskim czy pomnik Tertila.

Średnio na każdą z szesnastu rad przypada ponad 250 tysięcy złotych. Kwoty pozostające do dyspozycji poszczególnych rad osiedli są jednak mocno zróżnicowane; bo nalicza się je według stałego algorytmu, uwzględniającego m.in. liczbę mieszkańców osiedla.

Najmniejsze kwoty mają do dyspozycji przedstawiciele rad osiedli: Legionów (60.811 złotych), Koszyce (90.523 złote) oraz Zielonego (121.816 złotych). Najwięcej pieniędzy trafiło natomiast do rad osiedli: Mościce (519.960 złotych), Krzyż (465.381 złotych) oraz Strusina (375.672 złote). Najbardziej kosztowną propozycją jest remont ulicy Bocznej, na który w budżecie RO Grabówka przeznaczono 155.872 złote. Niewiele pod tym względem ustępuje mu remont ul. Konnej (RO Klikowa) – 152 tysiące złotych.

W większości przypadków, dużą cześć pieniędzy z przyszłorocznego budżetu, osiedlowi radni postanowili przeznaczyć na remonty ulic, chodników oraz budowę czy modernizację miejsc parkingowych. Dobrze widoczne jest to na przykładzie budżetu wspomnianej już Rady Osiedla Mościce, w którym na remonty ulic i chodników przeznaczono blisko 414 tysięcy złotych. Widać to również w przypadku budżetów Rad Osiedla Chyszów (na naprawę nawierzchni sześciu ulic zaplanowano 130 tysięcy złotych, a budżet zamknął się kwotą niespełna 142 tysięcy złotych), Strusina, Klikowa, Jasna czy Legionów.

W budżetach większości RO nie brakuje także pieniędzy przeznaczonych na remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych dla znajdujących się na terenie poszczególnych osiedli szkół i przedszkoli. Znalazły się tam również pieniądze na organizację pikników dla mieszkańców czy festynów rodzinnych.

Radni Osiedla Koszyce postanowili z kolei większość pieniędzy z budżetu przeznaczyć na kanalizację opadową na ul. Warneńczyka (56.523 złotych) oraz zakup tzw. zjazdu linowego na plac zabaw (20 tysięcy złotych). W budżecie RO Zielone znalazło się 95 tysięcy złotych na budowę placu zabaw w tamtejszym parku, radni Krzyża postanowili przeznaczyć 85 tysięcy złotych na ogrodzenie boiska Iskry, a mieszkańcy Piaskówki już po raz drugi skorzystać będą mogli z sfinansowanych z budżetu RO bezpłatnych lekcji języka angielskiego.

W przyszłorocznym budżecie znaleźć można również wspólną propozycję przedstawicieli RO Starówka i RO Grabówka. Przeznaczyły one po 15 tysięcy złotych na wykonanie muralu przedstawiającego hetmana Jana Tarnowskiego, który powstać ma na ścianie kamienicy przy ul. Polnej 11.

Przedstawiciele RO Grabówka postanowili także dofinansować kwotą ponad 23 tysięcy złotych wykonanie przez II Liceum Ogólnokształcące odlewu rzeźby hetmana Jana Tarnowskiego, która stanąć ma przed budynkiem szkoły.

Radni Starówki zarezerwowali natomiast 35 tysięcy złotych na wykonanie rzeźby przedstawiającej Tadeusza Tertila (ma ona stanąć przy wejściu do pasażu Tertila), 15 tysięcy złotych na przywrócenie schodów w murach miejskich, skierowanych na skwer obok pomnika generała Józefa Bema oraz 10 tysięcy złotych na remont zarysu fundamentów kościoła św. Anny.

Komentarze...