Czy Tarnów "urośnie"? KONSULTACJE
access_time 2017-11-08 06:02:00
Rada Miejska w Tarnowie wyraziła zgodę na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami osiedla Mościcie w sprawie przyłączenia do terenu miasta południowej części Kępy Bogumiłowickiej, leżącej na wschód od Dunajca i na południe od torów kolejowych, na przedłużeniu ulicy Czarna Droga. Konsultacje potrwają do 8 grudnia.

Adresowana do prezydenta miasta petycja mieszkańców południowej części Kępy Bogumiłowickiej  trafiła do Urzędu Miasta Tarnowa w czerwcu. Jej sygnatariusze podkreślali, że od lat zachowują swoją przynależność do Tarnowa i że zależy im na sformalizowaniu tego stanu faktycznego.  

Zaznaczyli również, że zdecydowanie bliżej i bezpieczniej jest im kierować dzieci do przedszkoli i szkół na terenie Tarnowa. Do Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęło również pismo części mieszkańców południowej części Kępy Bogumiłowickiej, wyrażających swój sprzeciw przeciwko przyłączeniu ich miejscowości do Tarnowa. 

Konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzane w ramach zebrań osiedlowych  organizowanych przez prezydenta miasta lub organizacje społeczne, działające na terenie Mościc, a harmonogram spotkań zostanie podany do wiadomości publicznej, również na stronie tarnow.pl. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące na obszarze osiedla Mościce i posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Tarnowie.

Konsultacje, organizowane przez wójta Wierzchosławic, odbędą się również na terenie Kępy Bogumiłowickiej. Kolejnym krokiem będzie skierowanie wniosku dotyczącego zmiany granic miasta, wraz z wynikami konsultacji do wojewody małopolskiego, który wyda swoją opinię w tej sprawie i przekaże wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów.

Tarnów po raz ostatni zwiększył swą powierzchnię w 1960 roku, kiedy do miasta włączono część Koszyc i Zbylitowskiej Góry.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A