Legia Akademicka w PWSZ w Tarnowie
access_time 2017-11-06 06:00:00
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej będą mogli przejść profesjonalne szkolenie wojskowe. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej uruchomiło właśnie pilotażowy program tzw. Legii Akademickiej. Głównym celem tej inicjatywy jest przygotowanie odpowiedniej liczby wyszkolonych żołnierzy rezerwy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.

Edukacja wojskowa odbywać się będzie w dwóch wymiarach – teoretycznym i praktycznym. Zajęcia z wiedzy o wojsku i wojskowości odbywać się będą w murach PWSZ, natomiast ćwiczenia – w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia. Aby jednak móc biegać z karabinem po poligonie, konieczne będzie pozytywne zaliczenie części teoretycznej.

- Szkolenie teoretyczne obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć, a praktyczne 22 dni spędzone na poligonie. Udział w pierwszym jest bezpłatny, za wakacyjny poligon każdy uczestnik otrzyma ok. 2 tys. zł – wyjaśnia por. rezerwy, dr inż. Sebastian Bielecki, dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ.

Po zaliczeniu obu części, studenci otrzymają stopień szeregowego rezerwy oraz świadectwo ukończenia kursu wojskowego. - To bardzo przydatny dokument, który może być dużym atutem w przypadku rekrutacji do pracy w służbach mundurowych, czy jednostkach administracji bezpieczeństwa wewnętrznego. To jednak nie koniec. Jeśli uczestnik zdecyduje się na drugi etap szkolenia praktycznego, ma szanse na stopień podoficera rezerwy – dodaje dr Bielecki.

W programie może wziąć udział każdy student, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszym roku trwania programu pilotażowego może zostać przeszkolonych nawet 10 tys. studentów na potrzeby korpusu szeregowych i podoficerów.

Od roku akademickiego 2018/2019 zaś uruchomiony zostanie moduł oficerski, w ramach którego przeszkolonych zostać może nawet 5 tys. studentów na potrzeby korpusu oficerskiego.

Zajęcia mają się odbywać w ramach Legii Akademickich, które prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pierwsza Legia Akademicka powstała w 1918 roku, a tworzyli ją studenci z trzech warszawskich uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A