Obrazy Barbary Gawlik w Dąbrowakim Domu Kultury
access_time 2017-10-26 06:18:00
Szkicowo zarysowane sylwetki ptaków o łagodnej tonacji i nierzeczywiste krajobrazy - taka jest główna tematyka obrazów Barbary Gawlik. Prace artystki można oglądać w galerii Dąbrowskiego Domu Kultury do połowy listopada w godzinach pracy DDK.

Tematy, wśród których, oprócz ptaków częste motywy są odrealnione drzewa, elementy architektury, formy organiczne rozgrywają się na płaszczyźnie pokrytej rozmaitymi barwami i liniami. Abstrakcyjny charakter prac jest znakiem ich nowoczesności, a techniki artystyczne stosowane przez Barbarę Gawlik w prezentowanych obrazach to tempera i olej na płótnie. Impresje na temat otaczającej rzeczywistości są bardzo subiektywną wizją świata artystki.

Jak zaznaczył, otwierając uroczyście wystawę Dyrektor DDK Paweł Chojnowski – gospodarz wernisażu, „prezentowane obrazy umożliwiają szukanie bardzo własnych, osobistych i subiektywnych interpretacji, dowodzą one dużej wrażliwości i bogatego wnętrza oraz bardzo ciekawych emocji autorki”.

Barbara Gawlik jest nauczycielką języka polskiego i plastyki w Szkole Podstawowej w Oleśnie i członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego. Chętnie dzieli się swoją pasją artystyczną i wiedzą z uczniami.

Fot. Archiwum Gminy

Komentarze...