Handlowali śmiercią
access_time 2017-10-25 13:00:00
Aktami oskarżenia przeciwko obywatelom RP zakończyło się śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu – w sprawie udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Podhala.

Prowadzone przez funkcjonariuszy śledztwo trwało 2 lata i doprowadziło do ujawnienia na zajmowanej przez jednego z oskarżonych posesji 80 litrów gamma-butyrolaktonu (GBL) oraz innych substancji psychoaktywnych.

GBL powszechnie znany jako rozpuszczalnik wchodzący w skład środków do czyszczenia felg, środków ochrony roślin, kosmetyków i leków ma także właściwości psychotropowe ze względu na co, kontrolowany jest jako substancja psychotropowa, na mocy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. W opinii biegłego, średnia dawka butyrolaktonu wynosi ok. 1-2 ml, zatem z ujawnionej ilości można było przygotować od 40 000 do 80 000 dawek aktywnych przedmiotowej substancji.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze zebrali liczne dowody świadczące o prowadzeniu przez Polaków działalności przestępczej. Polegała ona na obrocie znaczną ilością substancji psychotropowej w postaci 500 litrów gamma-butyrolaktonu (nawet pół miliona dawek GBL). Oskarżony o przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii szef procederu, nabywał środek odurzający, który później odpłatnie przekazywał innym osobom. Teraz grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

 

Komentarze...