Będą ostrzegać uczniów przed dopalaczami
access_time 2017-08-22 06:19:00
Od września do listopada w osiemnastu klasach tarnowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych realizowany będzie program profilaktyczny „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki”. Łącznie uczestniczyć w nim będzie około 450 uczniów - informuje magistrat.

Założeniem programu jest przede wszystkim obalenie mitów dotyczących środków psychoaktywnych i zastąpienie ich rzetelną wiedzą. Zajęcia prowadzone będą przez współautora programu, specjalistę w zakresie profilaktyki uzależnień, Lecha Gwiaździńskiego z Płocka.

W programie realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wykorzystywane będą krótkie wykłady. Przewiduje on także odgrywanie związanych z tą problematyką scenek, „burze mózgów” oraz pracę w małych grupach. Zajęcia trwać będą dwie godziny lekcyjne, a kwota przeznaczona na nie z budżetu miasta to ponad 7 tys. złotych.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A