Egzamin gimnazjalny najlepeiej zdali uczniowie "Muzyka"
access_time 2017-07-13 06:31:00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia może pochwalić się najlepszym wynikiem z egzaminu gimnazjalnego, gdzie uczniowie uzyskali średnią 90 proc. Na drugim miejscu znalazło się Gimnazjum Dwujęzyczne – 85,7 proc, natomiast ostatnie miejscu na podium należy do Gimnazjum nr 2 – 77,6 proc. Wyniki podsumował tarnowski magistrat.

Średnia uzyskana przez tarnowskich gimnazjalistów z części humanistycznej z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego to odpowiednio 62 proc. i 71 proc. (dla porównania w 2016 roku było to 59 proc. i 71 proc.). Wyniki dla powiatu tarnowskiego były niższe o 2-3 punkty procentowe.

Nieco gorzej prezentują się wyniki uczniów z części matematyczno-przyrodniczej. Średnia z przedmiotów przyrodniczych to 55 proc., natomiast z matematyki 51 proc. (gimnazjaliści powiatu tarnowskiego zdobyli 52 proc. i 46 proc.).

Tradycyjnie gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z częścią językową. Z angielskiego zdobyli średnio 74 proc. (rok temu uzyskali ten sam wynik), podczas gdy średnia dla powiatu to 62 proc. Uczniowie  zdawali również język niemiecki (średnia 69 proc.). Najwyższy średni wynik odnotowano z testu z języka angielskiego (99,4 proc.), języka niemieckiego (100,00 proc.) i języka francuskiego (również 100,00 %) na poziomie podstawowym.

Uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego uzyskali najwyższą średnią z części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a także z części językowej. Z kolei najwyższy średni wynik z języka polskiego należy do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. Pierwsze miejsce z części matematyczno-przyrodniczej uzyskało Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Jak informuje Wydział Edukacji, w zestawieniu tarnowskich szkół publicznych poza podium znalazły się kolejno: Gimnazjum nr 6 (76 proc.), Gimnazjum nr 10 (73,5 proc.), Gimnazjum nr 11 (72,5 proc.), Gimnazjum nr 9 (71,7 proc.), Gimnazjum nr 1 (69,7 proc), Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (68 proc.), Gimnazjum nr 4 (64,6 proc.), Gimnazjum nr 8 (61,2 proc.) i Gimnazjum nr 7 (55,1 proc.). Dodajmy, że średnia dla uczniów z województwa małopolskiego wyniosła w tym roku 72 proc.

W tym roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w Tarnowie ponad 1100 uczniów.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A