Mościckie Centrum Medyczne bez prezesa
access_time 2017-05-15 06:27:00
Anna Ziółkowska została - decyzją Zgromadzenia Wspólników spółki, odwołana ze stanowiska prezesa zarządu Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o. o. . Powodem odwołania był fakt, że upłynął okres zawieszenia Anny Ziółkowskiej w czynnościach prezesa zarządu ze względu na jej stan zdrowia - poinformował tarnowski magistrat.

Anna Ziółkowska została zawieszona w czynnościach prezesa zarządu ze względu na stan zdrowia na czas od 15 lutego do 10 maja. Czynności prezesa zarządu wykonywał w tym okresie przewodniczący Rady Nadzorczej spółki, Jacek Gut. Okres jej zawieszenia upłynął, Anna Ziółkowska poinformowała również, że w dalszym ciągu będzie przebywać na zwolnieniu. Zgromadzenie Wspólników w najbliższym czasie podejmie decyzję o powołaniu nowego prezesa spółki.

Anna Ziółkowska została dziś, 10 maja, decyzją Zgromadzenia Wspólników spółki, odwołana ze stanowiska prezesa zarządu Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o. o. . Powodem odwołania był fakt, że w dniu dzisiejszym upływa okres zawieszenia Anny Ziółkowskiej w czynnościach prezesa zarządu ze względu na jej stan zdrowia.

 

 

Anna Ziółkowska została zawieszona w czynnościach prezesa zarządu ze względu na stan zdrowia na czas od 15 lutego do 10 maja. Czynności prezesa zarządu wykonywał w tym okresie przewodniczący Rady Nadzorczej spółki, Jacek Gut. Okres jej zawieszenia upływa dzisiaj, Anna Ziółkowska poinformowała również, że w dalszym ciągu będzie przebywać na zwolnieniu. Zgromadzenie Wspólników w najbliższym czasie podejmie decyzję o powołaniu nowego prezesa spółki.

- See more at: http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Zmiana-w-Moscickim-Centrum-Medycznym#sthash.T6VB9dwP.dpuf

Anna Ziółkowska została dziś, 10 maja, decyzją Zgromadzenia Wspólników spółki, odwołana ze stanowiska prezesa zarządu Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o. o. . Powodem odwołania był fakt, że w dniu dzisiejszym upływa okres zawieszenia Anny Ziółkowskiej w czynnościach prezesa zarządu ze względu na jej stan zdrowia.

 

 

Anna Ziółkowska została zawieszona w czynnościach prezesa zarządu ze względu na stan zdrowia na czas od 15 lutego do 10 maja. Czynności prezesa zarządu wykonywał w tym okresie przewodniczący Rady Nadzorczej spółki, Jacek Gut. Okres jej zawieszenia upływa dzisiaj, Anna Ziółkowska poinformowała również, że w dalszym ciągu będzie przebywać na zwolnieniu. Zgromadzenie Wspólników w najbliższym czasie podejmie decyzję o powołaniu nowego prezesa spółki.

- See more at: http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Zmiana-w-Moscickim-Centrum-Medycznym#sthash.T6VB9dwP.dpuf
 
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A