Tego jeszcze nie było... Każdy może zostać chórzystą
access_time 2017-03-16 07:50:00
Festiwal Musica Poetica w Tarnowie zaprasza chóry amatorskie, indywidualnych śpiewaków amatorów, również debiutantów, do wspólnego wykonania arcydzieła muzyki klasycznej: Johann Sebastian Bach - Pasja wg św. Mateusza.

Utwór będzie prezentowany z towarzyszeniem Capelli Cracoviensis pod dyrekcją Tomasza Adamusa w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, 8 kwietnia 2017 r. o godz. 19.30. Koncert utworzonego społecznie Chóru Mieszczańskiego będzie finałową prezentacją festiwalu.

Festiwal Musica Poetica ideą i atmosferą wpisuje się w charakter Wielkiego Tygodnia. Prezentuje dzieła światowego i polskiego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym naciskiem na okres XVII i XVIII wieku. Jednym z głównych celów Festiwalu jest popularyzacja tej niezwykłej muzyki.

Tym razem wszystkim chętnym organizatorzy: Centrum Sztuki Mościce, Fundacja Rozwoju Sztuki Sonoris, Urząd Miasta Tarnowa i Capella Cracoviensis proponują aktywne współtworzenie dzieła. Robiąc wspólnie rzeczy trudne, budujemy innowacyjne społeczeństwo. Zachłannie czerpiemy z życia rzeczy najbardziej wartościowe. Dążymy do piękna, formujemy wartości. Wspólnie śpiewając, wspólnie oddychamy. Dzięki temu wszystko jest możliwe. Wykonanie Pasji zostanie transmitowane na żywo w internecie.

Informacje organizacyjne, plan pracy Chóru Mieszczańskiego, zapisy:

Centrum Sztuki Mościce, tel. 14 633 46 03, oraz pod adresem chor@csm.tarnow.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A