Prestiżowe nagrody dla profesorów tarnowskiej PWSZ
access_time 2016-12-14 08:00:00
Prof. dr hab. Jan Kozłowski oraz prof. dr hab. Andrzej Borowski zostali docenieni za swoje osiągnięcia i dorobek naukowy. Pierwszy otrzymał tzw. „polskiego Nobla”, a drugi nagrodę Prezesa Rady Ministrów „za wybitne osiągnięcia naukowe”.

Jan Kozłowski znalazł się w gronie laureatów nagród przyznanych po raz 25. przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Nagrody, które wręczono 8 grudnia podczas uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie, nieoficjalnie nazywane są „polskimi Noblami”. W tym roku otrzymało czterech uczonych: prof. Jan Kozłowski (nauki o życiu i o Ziemi), prof. Marek Samoć (nauki chemiczne i o materiałach), prof. Józef Spałek (nauki matematyczno-fizyczne i inżynieryjne) i prof. Bogdan Wojciszke (nauki humanistyczne i społeczne). Nagroda ma także wymiar finansowy – każdy z laureatów otrzyma po 200 tys. zł.

Wyróżnienie przyznawane jest za „szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania, otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata”.

Prof. Jan Kozłowski jest ekologiem, kieruje Zespołem Badawczym Ewolucji Strategii Życiowych w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tarnowskiej PWSZ od lat jest kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska.

Fundacja doceniła jego teorię „wyjaśniającą różnorodność strategii życiowych organizmów jako efekt optymalnej alokacji zasobów„. Teoria tłumaczy ogromne zróżnicowanie czasu dojrzewania, wielkości ciała osobników dorosłych i budujących je komórek, jak również długości życia organizmów żywych. Pozwala przewidywać, w jakich warunkach zwierzęta rosną intensywnie po osiągnięciu dojrzałości, a w jakich nie. Wyjaśnia też, dlaczego niektóre gatunki składają wiele małych jaj, a inne niewiele dużych. Swoją teorię uczony weryfikował, badając m.in. małże – racicznicę zmienną i szczeżuję pospolitą.

Nagroda stanowi ukoronowanie kariery naukowej prof. Kozłowskiego, ale nie zamierza on osiadać na laurach. – Mam rozpoczętą książkę, którą piszę już bardzo długo i mam dalej pomysły, z tym, że staram się już nie pracować sam. Mam dwóch uczniów, którzy poszli moimi śladami naukowymi. Z nimi mam już szereg publikacji i wiele pomysłów do dalszych badań – zapowiada.

Uhonorowany został również dorobek naukowy prof. dr. hab. Andrzeja Borowskiego. Znalazł się on w gronie naukowców, którzy otrzymali z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe.

Prof. Andrzej Borowski otrzymał nagrodę za dorobek naukowy z zakresu badań nad kulturą nowożytną. Dorobek prof. Andrzeja Borowskiego, obejmujący kilkaset pozycji (w tym książek autorskich, opracowań monograficznych, artykułów, przedmów, tłumaczeń, szkiców, recenzji etc.), stanowi niezaprzeczalny wkład w badania nad kulturą nowożytnej Europy. Jest on oparty na rzadkim dziś w humanistyce założeniu, iż jedyne kryterium oceny wartości wiedzy o rzeczywistości stanowi kryterium prawdy.

Obszary zainteresowań naukowych prof. Borowskiego, koncentrują się wokół: historii literatury staropolskiej w kontekście kultury europejskiej oraz nowożytnej recepcji tradycji judeochrześcijańskiej i grecko-rzymskiej, dziejów powiązań polsko-niderlandzkich w wiekach dawnych, translacjach z zakresu historii idei oraz refleksji nad współczesną myślą humanistyczną, filozofią i socjologią kultury oraz etosu uczonego.

Dorobek naukowy prof. Borowskiego przez swą wszechstronność i głębię posiada duże znaczenie dla dalszego rozwoju polskiej humanistyki, zwłaszcza w następujących obszarach: refleksji nad tożsamością polską i tożsamością europejską, judaizmem, jako jednym z podstawowych – obok chrześcijaństwa – wyznaczników tradycji europejskiej, a także nad współczesną interpretacją pojęcia humanizmu.

Prof. dr hab. Andrzej Borowski jest od lat związany z Zakładem Filologii Polskiej tarnowskiej PWSZ, pracuje również na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A