„Wspólne korzenie – to co łączy i jednoczy!”
access_time 2016-07-19 10:04:00
W niedzielę, 10 lipca do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, przyjechała z Ukrainy grupa młodzieży polskiego pochodzenia, gdzie przez dwa tygodnie będzie realizowany przez Tarnowską Fundację Dobrosąsiedzkiej Współpracy projekt „Wspólne korzenie – to co łączy i jednoczy!” – współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

„Wspólne korzenie – to co łączy i jednoczy”, to połączenie aktywnego wypoczynku z żywą lekcją historii. Jednym z celów motywujących organizatorów do działania w ramach projektu jest pielęgnowanie patriotyzmu, a w szczególności pamięci historycznej o kraju przodków. Uczestnicy zostaną zaproszeni na wędrówkę szlakiem polskiej historii, którą niejednokrotnie znają tylko z literatury i opowiadań, przekazywanych młodszym pokoleniom, w rodzinach polskiego pochodzenia, w których nadal żywy jest patriotyzm.

Celem projektu jest poznanie historii i tradycji przodków, dóbr narodowych, zabytków oraz wybitnych postaci. Beneficjenci będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności społecznych, interpersonalnych i kulturowych. W trakcie pobytu w Polsce młodzież udoskonali swoje zdolności komunikacyjne na lekcjach języka polskiego oraz angielskiego. Poprzez naukę języka polskiego uczestnicy powrócą do korzeni, a codzienne konwersacje wzmocnią tożsamość narodową. Nauka języka angielskiego pozwoli na lepszy kontakt z rówieśnikami i otoczeniem w przestrzeni międzynarodowej. Prowadzone będą warsztaty integracyjne z psychologiem, inspirujące do działania, budujące wzajemne zaufanie, otwartość oraz tolerancję. Zmagania sportowe i konkursy wspomogą rozwój społeczny i umysłowy, zwiększając pewność siebie, wiarę w swoje możliwości i ambicje. Poprzez aktywność fizyczną młodzież nabędzie nawyku zdrowego stylu życia, pozna alternatywne formy spędzania wolnego czasu (basen). Program projektu zawiera elementy edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego. W ramach edukacji młodzież przejdzie ciekawymi szlakami historycznymi związanymi z dziejami Tarnowa, historycznymi postaciami, pozna uroki regionu Małopolski oraz dziedzictwo narodowe.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A