Lawina unieważnionych małżeństw
access_time 2014-03-07 10:28:39
W ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku do Sądu Diecezjalnego w Tarnowie wpłynęło 31 wniosków o unieważnienie małżeństwa. Dla porównania - w ub. roku sąd rozpatrzył 87 spraw, a 74 zakończyło się wydaniem wyroku. W większości małżeństwa rozstały unieważnione.
Unieważnienie małżeństwa, potocznie, acz błędnie, nazywane "rozwodem kościelnym" (błędnie, gdyż Kościół Katolicki nie dopuszcza możliwości rozwodu - red.) stało się w ostatnim czasie bardzo popularne. Najlepszym dowodem wzrost liczby spraw, które rozpatruje tarnowski Sąd Diecezjalny. Nie są to łatwe sprawy, wymagają bowiem wielu dokumentów w postaci dowodów i przesłuchań. W ubiegłym roku do Sądu Diecezjalnego wpłynęło 141 wniosków, ale sędziowie pracowali głównie nad sprawami, które trafiły jeszcze w 2010 roku i kolejnych. Co mają gry komputerowe do rozpadu małżeństw Zgodnie z prawem kanonicznym proces powinien trwać rok, ale większość spraw przedłuża się do dwóch, a nawet trzech lat. Często brakuje dobrej współpracy małżonków i świadków. W 2013 roku Sąd Diecezjalny rozpatrzył 87 spraw, a 74 zakończyło się wydaniem wyroku. W większości, bo w 63 przypadkach stwierdzono nieważność małżeństwa, a w 11 sędziowie orzekli ważność sakramentu małżeństwa. - Najczęstszą przyczyną jest niezdolność do podjęcia i wypełnienia obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Nie oznacza to, że są to osoby chore psychicznie, tylko z przyczyn zaburzonej osobowości, niedojrzałości nie są w stanie podjąć i wykonywać obowiązków małżeńskich, takich jak: jak budowanie wspólnoty, odpowiedzialność za dzieci i troska o duchowy rozwój małżeństwa. Gromadzą się tutaj różne problemy m.in.: alkoholizm, narkomania, egoizm, sadyzm, pracoholizm, zazdrość, a nawet uzależnienie od rodziców, gier komputerowych, czy hazardu - mówi ks. dr Władysław Kostrzewa, oficjał Sądu Diecezjalnego w Tarnowie. Przed sprawą - mediacje W SD, którego siedziba znajduje się w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie przy ul. Legionów 30 pracuje pięciu sędziów. Zanim jednak sprawa trafi na wokandę możliwe są mediacje. Poradnia taka działa w Tarnowie, w ub.roku skorzystało z niej prawie pół tysiąca osób. Najczęściej są to ludzie po rozwodach cywilnych, którzy chcą uregulować sprawę swego małżeństwa na drodze kanonicznej. Przychodzą też osoby jeszcze przed rozwodem cywilnym i pragną ratować swoje małżeństwo na drodze mediacji. W ub. roku skorzystało z tego 11 małżeństw. Konsekwencją przeprowadzonego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest fakt, że strony są stanu wolnego i mogą ponownie zawrzeć sakramentalny związek małżeński. W Tarnowie Sąd Diecezjalny mieści się przy ul. Legionów 30, tel. 14 63 17 310, e-mail: sad_diec@diecezja.tarnow.pl.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A