Tu mieszkam, tu zmieniam
access_time 2014-10-29 08:27:02
Podczas dnia otwartego konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Banku Zachodniego WBK należącego do Grupy Santander, tarnowianie przedstawili 29 pomysłów na poprawę jakości życia i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Najlepsze projekty mają szansę realizacji dzięki grantom ufundowanym przez Bank Zachodni WBK.
Budowa nowych i modernizacja istniejących placów zabaw dla dzieci, więcej miejsc na organizację imprez kulturalnych dla młodzieży, przekształcenie miejscowej hali sportowej w Centrum Sportów Rodzinnych oraz wytyczenie w mieście ścieżek rowerowych to tylko niektóre życzenia mieszkańców Tarnowa. Pieniądze na realizację tych projektów można wygrać w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”, którego pomysłodawcą i fundatorem jest Bank Zachodni WBK. Konkurs "Tu mieszkam, tu zmieniam" jest skierowany do lokalnych organizacji społecznych i samorządowych, które chcą modernizować swoje otoczenie. Projekty zmian można zgłaszać do 23 listopada, a 17 grudnia specjalne jury wybierze aż 305 z nich, których wdrożenie zostanie wsparte grantami w wysokości od 2,5 tys. zł (160 dotacji) do 20 tysięcy zł (15 dotacji). W sumie na wsparcie pomysłów przeznaczonych zostało aż 1,5 mln zł. Projekty należy zgłaszać poprzez specjalną aplikację na stronie internetowej www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam.   Formalnymi autorami wniosków mogą być organizacje posiadające osobowość prawną czyli działające w lokalnym środowisku, np.: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe czy nawet Ochotnicza Straż Pożarna. Pomysły mogą zgłaszać również osoby prywatne, potrzebują tylko namówić jedną z organizacji czy instytucji do współpracy i złożenia takiego wniosku. Konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam” skierowany jest do wszystkich aktywnych osób, którym leży na sercu ład i rozwój swojego najbliższego otoczenia i nie są obojętne na problemy lokalnych społeczności.
Komentarze...