Tarnów jest zdrowy, przynajmniej wg Dziennika Gazeta Prawna
access_time 2014-11-20 09:01:27
Miasto zajęło piątą lokatę w kraju w Rankingu Zdrowia Polski, przeprowadzonym przez Dziennik Gazetę Prawną. W rankingu wybrano 80 najzdrowszych powiatów oraz 30 najzdrowszych miast.
Badanie wykonane zostało w oparciu o trzy kategorie. Pierwsza z nich opisuje zaplecze medyczne – m.in. liczbę szpitali, przychodni, aptek i ich wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny, liczbę łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, zasoby kadrowe, liczbę zespołów ratownictwa medycznego w pomocy doraźnej, dane dotyczące programów zdrowotnych realizowanych na zlecenie lokalnego samorządu oraz wydatki własne miasta na ochronę zdrowia. Druga kategoria obejmuje ocenę stanu zdrowia mieszkańców na podstawie wskaźników takich jak średnia długość życia, liczba żywych urodzeń na tysiąc mieszkańców, umieralność noworodków, umieralność według przyczyn. - W tej kategorii Tarnów uzyskał – na równi z Przemyślem -  największą ilość punktów spośród ankietowanych miast na prawach powiatu – mówi dyrektor Wydziału Zdrowia Wiesław Izworski. W trzeciej kategorii wzięto pod uwagę dostępność pacjentów do wybranych świadczeń zdrowotnych. Analizowano w szczególności dane, dotyczące średniego czasu oczekiwania na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, przeciętnej liczby porad zdrowotnych udzielonych statystycznemu mieszkańcowi, średniego czasu oczekiwania na wizytę u lekarzy różnych specjalności oraz na wykonanie badań diagnostycznych. Badany był także średni czas oczekiwania na wykonanie niektórych procedur szpitalnych (np. usunięcia zaćmy, wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, koronarografii) oraz na przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Największą liczbę punktów w rankingu (268) zdobył Kraków. Na kolejnych miejscach znalazły się: Poznań, Opole, Łódź i Tarnów (251). Zaprezentowane w rankingu ujęcie oceny potrzeb zdrowotnych okaże się zapewne przydatne przy opracowywaniu tzw. map potrzeb zdrowotnych, które zgodnie z wymogami ustawowymi sporządzane będą na szczeblu województw oraz kraju.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A