Miasto dopłaci do usuwania azbestu
access_time 2015-02-03 10:08:56
Blisko 12 tysięcy zł Urząd Miasta Tarnowa przeznaczy w tym roku na usuwanie odpadów azbestowych z terenu miasta. Już po raz 14. mieszkańcy Tarnowa mogą skorzystać z tej formy pomocy i pozbyć się tych niebezpiecznych materiałów.
Urząd zapewnia bezpłatny załadunek, transport i unieszkodliwienie eternitu, a po stronie mieszkańca pozostaje demontaż tych elementów konstrukcji, których chce się pozbyć. Akcja rozpoczęła się w styczniu i potrwa do 30 listopada. W sprawie szczegółów należy kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska UMT, tel. 14 688 28 72, lub odwiedzić osobiście pracowników w budynku przy ulicy Nowej 4. Tylko w 2014 roku z terenu miasta wywieziono do utylizacji 31 ton odpadów, które bezpłatnie usunięto z posesji 28 mieszkańców. Przypomnijmy, że od 1998 roku produkcja i wykorzystywanie azbestu są w Polsce zakazane ze względu na ich szkodliwe właściwości dla zdrowia ludzi.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A