Wyróżnienia dla Pogotowia Ratunkowego
access_time 2015-02-03 10:09:01
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie została wyróżniona certyfikatem „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” oraz Laurem Nowoczesności w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu, zorganizowanego przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości.
W auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. W jej trakcie dokonano oficjalnego wręczenia certyfikatów i statuetek przyznanych w I edycji konkursu jakości, adresowanego do podmiotów leczniczych oraz innych jednostek działających na rynku ochrony zdrowia. Certyfikaty trafiły w tym roku do 29 placówek działających na rynku ochrony. Wyróżniono w ten sposób jednostki, które - w opinii komisji eksperckiej - wyróżniają się wysoką jakością świadczonych usług, nowoczesnym podejściem do zarządzania, dynamicznym rozwojem oraz troską o zapewnienie najwyższych standardów w relacjach ze swoimi pacjentami, klientami czy kontrahentami. Certyfikaty stanowiące znak jakości, potwierdzający, że placówka nim uhonorowana przestrzega wysokich standardów w zakresie działalności na rynku medycznym otrzymały dwie jednostki pogotowia ratunkowego. W gronie tym znalazła się Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. W recenzji komisja zwróciła m.in. uwagę na istotne inwestycje infrastrukturalne, które przyczyniły się do znaczącej poprawy warunków udzielania świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego, w tym zwłaszcza na budowę nowoczesnego centrum dyspozytorskiego w Tarnowie obejmującego powiaty: dąbrowski, brzeski, nowosądecki, bocheński, gorlicki i limanowski. Ponadto Zarząd Instytutu wręczył „Laury Nowoczesności” dla placówek, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością i innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji, zarządzania czy wdrażania procedur medycznych. I taki właśnie „Laur Nowoczesności” odebrała Kazimiera Kunecka, dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A