Powiedz urzędnikom, co zmienić w Tarnowie
access_time 2015-08-06 08:52:46
Które miejsca Tarnowa potrzebują pilnej rewitalizacji? Gdzie trzeba najszybciej interweniować? Co należy zrobić? Tarnowski magistrat przygotowuje Program Rewitalizacji na lata 2015-2020 i o pomoc w jego sporządzeniu prosi mieszkańców.
Do udziału w ankiecie dotyczącej rewitalizacji w naszym mieście zachęca Wydział Rozwoju Urzędu Miasta. Informacje uzyskane dzięki niej będą pomocne przy opracowywaniu Programu Rewitalizacji na lata 2015-2020. Dokument pozwoli określić kierunki działań rewitalizacyjnych w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Zadania rewitalizacyjne to nie tylko remonty zniszczonych domów i kamienic, czy też wyłącznie ochrona zabytków, to również działania skupione na wybranym obszarze rozwiązujące złożone problemy społeczne, środowiskowe i rozwojowe. Głównym celem tych zadań jest znalezienie dla danego obszaru nowych zastosowań i doprowadzenie do stanu, w którym teren ten na nowo staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim ma stworzyć odpowiednie warunki do poprawy jakości życia społeczności lokalnej, znajdującej się na rewitalizowanym obszarze. Proces ten jest działaniem kompleksowym i długotrwałym. W ankiecie można wziąć udział do 15 sierpnia. Tu możesz wypełnić ankietę
Komentarze...