Ks. prof. Michał Heller zachęca do ubiegania się o pieniądze
access_time 2015-02-25 09:01:34
To szansa na zdobycie dotacji w wysokości 9 tys. zł. Na takie wsparcie mogą liczyć katecheci, którzy przygotują dla dzieci, młodzieży i dorosłych, najciekawsze projekty opowiadające o relacji wiara - nauka. Konkursom patronuje wybitny polski kosmolog, tarnowianin, ks. prof. Michał Heller.
Ks. prof. Michał Heller zachęca katechetów, by zainteresowali uczniów relacjami między nauką a wiarą. Światowej sławy naukowiec, pomysłodawca, fundator i dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie chciałby, aby księża, siostry zakonne oraz katecheci świeccy wzięli udział w konkursie grantowym na projekt dotyczący relacji nauka–wiara dla dzieci i młodzieży. Copernicus Center z Krakowa ma pieniądze na ten cel z Fundacji Templetona. Natomiast drugi konkurs grantowy jest przeznaczony na podobne katechezy, kursy, ale dla dorosłych. Ciekawie przygotowane zajęcia, m.in. przy użyciu nowoczesnych metod nauczania, miałyby na celu zainteresowanie uczniów problematyką relacji nauki i wiary oraz przekazanie im podstawowej wiedzy na ten temat. Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli religii w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich w Polsce. - Dzisiaj elementy światopoglądu naukowego przesiąkają od najmłodszych lat do ludzi poprzez telewizję, środki masowego przekazu, a szczególnie przez Internet. Jeśli dziecko nie będzie do tego przygotowane - zwłaszcza w swoich poglądach, w swojej edukacji religijnej, jeśli będzie zbyt prymitywnie uczone podstaw katechizmu - to potem nie wytrzyma konfrontacji z danymi naukowymi. Dlatego katecheza od najmłodszych lat powinna na miarę możliwości dziecka uwzględniać te elementy wpływu poglądów naukowych na wyobrażenia religijne - mówi ks. prof. Michał Heller. Zdaniem Księdza Profesora, wiele elementów trzeba wypracować, bo jest sporo zaniedbań w tej dziedzinie. - Katecheci powinni to wypracować, dlatego to ma charakter grantu - konkursu. Można składać projekty takich katechez. Najlepsze dostaną grant i w ten sposób będzie się krystalizowała metoda, jak o tych sprawach należy mówić - dodaje ks. prof. Michał Heller. Granty przeznaczone są na organizację kursów i innych zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich w całej Polsce. Na ten cel można dostać  od 4500 do 9000 zł brutto. Termin składania projektów mija 1 marca 2015 roku. Jednak w razie konieczności istnieje możliwość jego przedłużenia. Ponadto drugi konkurs grantowy zachęca do pisania projektów dotyczących relacji nauka - wiara dla dorosłych. Jest on przeznaczony dla księży, katechetów oraz organizacji, które organizują katechezy dla dorosłych. Również w tym konkursie można dostać od 4500 zł do 9000 zł brutto na realizację projektu. Osoby zainteresowane konkursami powinny wysłać szczegółowy opis projektu, CV wnioskodawcy oraz budżet na adres info@copernicuscenter.edu.pl.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A