Pieniądze dla niepełnosprawnych
access_time 2015-03-03 09:43:31
Tarnów po raz kolejny przystępuje do realizacji programu „Aktywny Samorząd”. Niepełnosprawni mogą starać się m.in. o dofinansowanie kursu i kosztów egzaminów na prawo jazdy, zakupu nowoczesnych protez czy zapewnienie opieki nad dzieckiem.
- To rozwiązanie pozwala nam likwidować bariery ograniczające społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych - mówi Dorota Krakowska, zastępca prezydenta Tarnowa. W tym roku do potrzebujących trafi kilkaset tysięcy złotych. Niepełnosprawni mogą starać się m.in. o dofinansowanie kursu i kosztów egzaminów na prawo jazdy, zakupu nowoczesnych protez czy zapewnienie opieki nad dzieckiem. Można również starać się o pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe). Wnioski o dofinansowanie studiów można będzie składać już od połowy marca, a w przypadku pozostałych działań od maja do sierpnia. Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa pod numerem telefonu 14 688 25 30 lub 14 688 28 33 mailowo: i.walaszek@umt.tarnow.pl lub osobiście w pokoju nr 2 w budynku magistratu przy ul. Goldhammera 3. Przed rokiem z programu „Aktywny Samorząd” skorzystały 124 osoby, a wartość udzielonej im pomocy wyniosła około 460 tys. zł.
Komentarze...