Bruk odnaleziony, urząd stanął na wysokości zadania
access_time 2015-03-09 10:52:55
O tym znalezisku portale społecznościowe huczały od kilkunastu dni. W trakcie remontu linii kolejowej odnaleziono fragmenty kostki brukowej, po której 14 czerwca 1940 roku, szli więźniowie pierwszego transportu do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Urząd stanął na wysokości zadania i wskazał miejsce, gdzie trafią fragmenty rozegranego chodnika.
- W związku z tym, że w kwietniu ma się rozpocząć remont pomnika Pierwszego Transportu do KL Auschwitz znaczna część bruku zostanie wykorzystana podczas renowacji - mówi Marcin Sobczyk, szef Wydziału Kultury UMT. O znalezisku zrobiło się głośno po wpisach na Facebooku autorstwa Stanisława Siekierskiego i Antoniego Sypka. To fragment drogi dojazdowej do dawnej wojskowej rampy załadowczej użytkowanej w okresie międzywojennym przez m.in. oddziały 16 Pułku Piechoty. Odkryty fragment drogi stanowi ostatni etap trasy przemarszu polskich więźniów politycznych, którzy rankiem 14 czerwca 1940 roku, prowadzeni byli z łaźni, pod niemiecką eskortą do pociągu, którym zostali przewiezieni do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Był to pierwszy transport do tego obozu zagłady. Po 17 września 1939 roku, gdy kresy wschodnie zostały zajęte przez Sowietów, granice Polski ze Słowacją, Węgrami i Rumunią próbowało przekroczyć wielu młodych Polaków, którzy nie godzili się z wrześniową klęską. Chcieli wstąpić do armii tworzonej we Francji. Zatrzymywani na granicy, docelowo trafiali do więzienia etapowego w Tarnowie. Po kilkumiesięcznym pobycie w przeludnionych celach, chorzy, głodni i brudni zostali wyprowadzeni 13 czerwca 1940 roku do łaźni. Część spośród 753 mężczyzn została dowieziona do łaźni samochodem ciężarowym. Z ustaleń urzędnika wydziału kultury, Marka Popiela wynika, że więźniowie nie wsiadali do pociągu na terenie dworca kolejowego, ani z mieszczącej się za nim rampy towarowej, lecz z nieistniejącej obecnie rampy wojskowej, która początek miała w okolicach obecnej ul. Warsztatowej i rozjazdu kolejowego do Szczucina. Na fotografii wykonanej 14 czerwca 1940 roku z wiaduktu kolejowego nad ul. Krakowską widać, że kolumna więźniów minęła ul. Kochanowskiego, przemaszerowała pod wiaduktem i zaraz za nim skręciła w prawo. Więźniowie przemaszerowali po ciemnym bruku odnalezionym niedawno w stronę rampy załadowczej. Teren znaleziska został przebadany przez archeologów, wykonano pomiary geodezyjne i dokumentację fotograficzną. W związku z pracami remontowymi na kolei, bruk zostanie przewieziony do magazynu, gdzie będzie przechowywany do czasu remontu pomnika.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A